Porsche Finance Group България повишава ефективността за клиенти и служители с Evrotrust.

Porsche Finance Group България подобри своите процеси в областта на човешките ресурси и обслужването на клиенти чрез интегриране на решенията за отдалечена идентификация и електронен подпис на Evrotrust. В резултат, компанията спести ресурси, увеличи скоростта на процесите си и повиши удовлетвореността на клиентите и служителите.

Предизвикателството

Преди да си партнира с Evrotrust, Porsche Finance Group България бяха  изправени пред предизвикателствата на проверката на идентичност лице в лице и подписването на документи на хартиен носител. Необходимостта клиентите да присъстват физически, особено по време на пандемията COVID-19, създаде значителни трудности за компанията. От това изискване бяха засегнати и служителите на Porsche България, които трябваше да посетят офиса лично всеки път щом е необходимо да подпишат конкретен документ. Управлението и съхраняването на физически файлове заемаше голяма част в офисното пространство на компанията и създаваше необходимост от електронно сканиране и архивиране.

Решението

Porsche Finance Group избра Evrotrust заради сигурните квалифицирани услуги, които предоставят няколко ключови предимства:

  • Надежден процес за идентификация на потребители както за български, така и за чуждестранни граждани.
  • Защитени електронни подписи, достъпни по всяко време и навсякъде от мобилно приложение.
  • Лесен за използване клиентски портал.
  • Бърз и лесен процес на регистрация в приложението на Evrotrust.
  • Иновативни функиции, които не бяха налични при други доставчици по това време.
  • Връзка с клиенти и консултантски услуги предлагани от екипа на Evrotrust.
  • Периодично актуализиране на предлаганите продуките с нови функции.

Внедряването на услугите на Evrotrust започна поетапно. Първоначално фокусът бе насочен върху вътрешните процеси в отдел „Човешки ресурси“ (HR). Този подход ускори и опрости HR задачите и драстично намали използването на хартиени носители. Благодарение на предимствата представени от услугите на Evrotrust, Porsche Finance Group изгради доверие сред своите служители, които бързо свикнаха с използването на новата система.

Втората фаза включваше внедряването на услугите на Evrotrust към основните бизнес функции на Porsche България – финансов и оперативен лизинг. Компанията вече може да предлага тези услуги от разстояние като идентифицира клиенти онлайн и подписва документите с тях електронно в приложението на Evrotrust. Този преход беше безпроблемен, тъй като служителите вече познаваха системата, което направи техническото внедряване бързо и ефективно.

man-looking-phone-medium-shot

Резултатите

С услугите на Evrotrust клиентите на Porsche Лизинг и Porsche Мобилити вече не трябва да посещават офиса, за да подписват документи на хартиен носител, всичко става лесно, сигурно и безплатно чрез приложението Evrotrust за мобилни устройства. Този нов дигитален канал спестява време, като позволява дистанционна идентификация с квалифициран електронен подпис и електронна автентификация на лични данни (лична карта).

Общите резултати за Porsche Finance Group България включват:

• По-бързи процеси както в HR, така и в обслужването на клиенти.
• Повишено използване на услуги от клиентите, благодаряние на възможността от електронен достъп.
• Намалено натоварване на служителите и оптимизирането на техните задължения към по-важни задачи.
• Значително намаляване на използването на хартия.
• Повишена удовлетворенност на клиентите.

За Porsche Finance Group България

Porsche Finance Group България включва четири компании: Porsche Лизинг, Porsche Мобилити, Porsche Застрахователен Брокер и Porsche Застраховане – клон България. Като дъщерни дружества на Porsche Bank & Versicherung Austria, те са част от Volkswagen Group, един от водещите производители на автомобили в света и най-големият производител на автомобили в Европа. Porsche Finance Group България се ангажира да предоставя изключителни автомобилни финансови и застрахователни услуги, съобразени с нуждите на своите клиенти, като гарантира, че шофирането е възможно най-приятно и икономически изгодно.