Инвестбанк предлага широка гама от дигитални банкови услуги, разчитайки на Evrotrust.

Инвестбанк избра Evrotrust заради репутацията си на водещ доставчик на квалифицирани доверителни услуги с впечатляващ темп на развитие.

Резюме

Инвестбанк успешно трансформира своите дигитални банкови услуги чрез интегриране на електронна идентификация  и квалифицирани електронни подписи предлагани от Evrotrust. Тази интеграция позволи на Инвестбанк да предложи безпроблемен, напълно дигитален процес на онбордване, намалявайки значително  времето за обслужване и повишавайки удовлетвореността на клиентите.

Предизвикателството

Инвестбанк бяха изправени пред няколко предизвикателства на дигиталната трансформация, преди да започнат партньорството си с Evrotrust. Банката нямаше разработени електронни услуги и продукти, което водеше до загуба на време за клиентите и ресурси за банката. Традиционният процес по индентификация на клиенти и подписване на хартия в клоновете на компанията беше бавен и неефективен, създавайки необходимост от по-рационализиран и модерен подход към банкирането.

Решението

Инвестбанк избра Evrotrust заради репутацията си на водещ доставчик на квалифицирани доверителни услуги с впечатляващ темп на развитие. Разпознаваемостта на Evrotrust във финансовата индустрия и удобните за потребителите функции, също бяха ключови елементи в избора на банката. Процесът на имплементация включваше интегриране на услугите на Evrotrust за идентификация на самоличност чрез биометрични данни, изпращане и подписване на документи с елктронен подпис. С Evrotrust Инвестбанк вече предлага на клиентите си възможност за закупуване на банкови продукти изцяло онлайн, елиминирайки необходимостта от физически посещения в клонове. Първоначално Инвестбанк стартира с един дигитален продукт, но бързо разшири набора от интегрирани решеноя, за да предложи широка гама от дигитални услуги на своите клиенти. 

Те включват:

  • Дигитално онбордване
  • Отдалечено откриване на разплащателна сметка с дебитна карта
  • Дигитално създаване на депозит
  • Онлайн кандидатстване за потребителски кредит
  • Електронно кандидатстване за кредитна карта

Evrotrust подсигурява всяка операция чрез биометрична проверка, която потвърждава, че упълномощеното лице използва банковите услуги.

Резултатите

Evrotrust е ключов компонент от дигиталното банкиране на Инвестбанк. Целият процес на онбордване на нови потребители, от клиентските заявки до регистрацията на банкови продукти и вписване в системата за дистанционно банкиране, сега отнема само 20-25 минути. Онлайн кандидатстването и одобрението за потребителски кредит отнема по-малко от 22 минути, включително прегледа на заявлението и електронното подписване на дигиталния договор.

Намаляването на времето за обслужване услесни привличането на нови клиенти и на тяхната удовлетвореност, в съответствие с ангажимента на Инвестбанк за предоставяне на иновативни, модерни услуги и индивидуален подход към обслужването на клиентите.

За Инвестбанк

Инвестбанк АД продължава да затвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и да разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване.

Банката се стреми да бъде доверен и дългосрочен партньор за своите клиенти, спазвайки съвременните бизнес стандарти и най-добрите банкови практики.

Инвестбанк изповядва висока корпоративна социална отговорност, оказвайки финансова подкрепа на значими проекти за съхраняването и развитието на духовните и културните ценности на България, като част от европейската и световната култура.

 

За клиента

iBank