Електронна препоръчана поща

Дигитална алтернатива на препоръчаната поща

Предаването на електронни документи и дигитално съдържание, и доказването на самоличността на изпращача и получателя, както и интегритета на съдържанието, е единствения правно признат електронен начин на ползване на препоръчана поща в Европа.

Поискай оферта

Незабавно и сигурно

Предайте фактури, разписки, извлечения, известия за дължими плащания и договори директно в мобилния телефон на клиентите си. Бъдете сигурни, че съобщението е получено от идентифицирания адресат.

Получавате доказателство за доставката

Непосредствено след изпращане, получавате обратна разписка съдържаща доказателство за това до кого, кога и какво е било сигурно доставено.

Намалете разходите и забавянията

Използвайки Evrotrust избягвате логистичните разходи свързани с доставката на физически документи, както и възможността за неуспешна доставка. Електронното връчване е услуга, без загуба на време и без нужда от повторно изпращане.

Гарантирана правна сигурност

Електронно връчване = гарантирана доставка

Нашето решение прави възможно изпращането на данни по електронен път до всеки. То предпазва изпратеното съдържание от загуба, кражба, увреждане или други неоторизирани промени. Ние гарантираме високо ниво на сигурност относно идентификацията на изпращача и получателя преди да извършим доставката. По този начин, електронното връчване предоставя на изпращача законово доказателство, че е изпратил конкретните документи, в определено време и до конкретния получател, и кога той е приел съобщението.

Стъпки за сигурно електронно връчване

01

Проверка на идентичността

Ние проверяваме и потвърждаваме идентичността на лицето, което ще получи електронните документи. Отнема 2 минути и се осъществява чрез мобилен телефон.

02

Подготовка и изпращане

Създайте, подгответе и изпратете документи до вашите клиенти използвайки услугата за електронно връчване.

03

Незабавна доставка

Документите се получават от определения получател сигурно чрез мобилно приложение. Те могат да бъдат преглеждани и са достъпни по всяко време.

04

Правна сигурност

Получавате обратни разписки служещи за легално доказателство за това какво, кога и от кого е извършено изпращането, както и кой е приел документите.

05

Избегнете грешки и забавяния

Използвайте електронно връчване за сигурна доставка, защитена от непредвидими фактори.

Решение за вашите нужди

Застраховане

Изпращайте застрахователни полици директно до застрахования.

Финансови услуги

Изпращайте сигурно уведомления за дължими плащания, промени по договори или ПИН кодове.

Други индустрии

Обществени услуги, образование и телекоми също могат да използват електронно връчване.

Отново напомняме

Ние отговаряме на всички изисквания

Като квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, нашите решения са сертифицирани по eIDAS. Evrotrust е под национален надзор и сигурността на услугите ни е гарантирана с периодични проверки от орган за оценка на съответствие.