Европейски Проекти

Евротръст Технолоджис АД получи финансова подкрепа от Silverline Capital, частен капиталов фонд, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, управляван от Фонд мениджър на финансови инструменти в България.

На 10.04.2023г. Евротръст Технолъджис АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост, по процедура: Технологична модернизация. Общата стойност на проекта е 700 000.00лв., от които 350 000.00лв. безвъзмездно финансиране и 350 000.00лв. самофинансиране от бенефициента. Цел на проекта: Основната цел на проектното предложение е да се разшири производственият капацитет на съществуващият стопански обект на Евротръст технолъджис АД в гр. София, посредством инвестиция в 'Специализирана софтуерна система за електронна идентификация на юридически лица, сървъри за развойна среда, дискови разширителни корпуси и комутатори. Начало на проекта: 10.04.2023г. Край на проекта: 10.04.2024г.