Удостоверения и полезни връзки

Удостоверяващи органи

За да използвате квалифицираните удостоверения на „Евротръст Технолъджис“ АД (електронен подпис за физически или юридически лица, удостоверения за време и т.н.), е необходимо да инсталирате в компютърната си система квалифицираните удостоверения на удостоверяващите органи: 
Evrotrust RSA Root CA
SHA256: 0xB49CF652B72E586498DB42CD007500912FD1672AFC3DFF0B11B927EA97D41A2D
Evrotrust RSA Operational CA
SHA256: 0x6B2A9FD517A78AF2A62185F33457764FC91EBEE84A55F63F186278DCFDE68A75
Evrotrust Services CA
SHA256: 0x5C7AC0F5ADA82E251B4CB8D701A43A4A5BAF369289D4F29E27AB2690A88162EC


Важно: За да изтеглите удостоверенията е необходимо да изберете от контекстното меню на линка "Запазване на връзката като " / "Save link as ".

 

I. Достъп до електронния регистър на удостоверенията
1. Удостоверения, които Евротръст използва в дейността си

Важно: За да изтеглите удостоверенията е необходимо да изберете от контекстното меню на линка "Запазване на връзката като " / "Save link as ".


2. Достъп до издадени удостоверения

За да получите достъп до издадено удостоверение, моля попълнете формата тук.

Заявка за промяна на достъпа до издадено квалифицирано удостоверение

3. Списъци с прекратени удостоверения (Certificate Revocation List/CRL)

Списъците с прекратени удостоверения са достъпни за изтегляне, както следва:

Важно: За да изтеглите CRL е необходимо да изберете от контекстното меню на линка "Запазване на връзката като " / "Save link as ".


II. Удостоверителни услуги

1. Услуга за проверка в реално време на статус на удостоверения (OCSP)

Евротръст предоставя услуга за проверка на състоянието на издадените удостоверения в реално време по автоматизиран, надежден, безплатен и ефикасен начин. Тази услуга се предоставя на разположение по всяко време и дори след срока на валидност на удостоверенията, като се извършва въз основа на Протокол за онлайн проверка на статуса на удостоверение (On-line Certificate Status Protocol/OCSP). Всяка доверяващата се страна, когато приема квалифицирано удостоверение, може да провери неговия статус в реално време по OCSP на адрес: http://ca.evrotrust.com/ocsp. Услугата се достъпва чрез автоматизирана интеграция по OCSP протокол посредством използване на специализиран OCSP клиент, например чрез използване на командата "ocsp" на библиотеката OpenSSL. Резултатът от проверката е издадено удостоверение за статус, което е електронно подписано от Евротръст и има правно значение. Услугата се предоставя в съответствие с изискванията на RFC2560.


2. Услуга за квалифицирано издаване на удостоверение за време

Услугата за квалифицирано удостоверяване на време предоставя на потребителя на услугата в реално време удостоверение за време (Time stamp token/TST), което потвърждава съдържанието на електронен документ към дадения момент. Услугата е достъпна за лично ползване с нетърговска цел по HTTP протокол на адрес: http://ts.evrotrust.com/tsa, чрез използване на специализиран Time stamp клиент, например чрез използване на командата "ts" на библиотеката OpenSSL и библиотеката за трансфер на заявката към услугата CURL. Резултатът е издадено удостоверение за време, което е електронно подписано от Евротръст и има правно значение. Услугата се предоставя в съответствие с изискванията на RFC3161 и ETSI EN 319 422
За да се използва услугата със съответното ниво на обслужване или автоматизирано е необходимо подписване на споразумение с Евротръст.


3. Услуга за квалифицирано валидиране на квалифицирани електронни подписи и печати

Евротръст предоставя услуга за квалифицирано валидиране на квалифицирани електронни подписи и печати по автоматизиран и надежден начин. В резултат от процеса по валидиране услугата изготвя подробен доклад в PDF или XML формат, според изискванията на ETSI TS 119 102-2, в който са описани статус, причина, дата и време на предоставения статус, както и допълнителни данни. Докладът е подписан с квалифициран електронен печат на Евротръст. Чрез услугата се гарантира, че подписите и печатите се създават и проверяват в съответствие с европейското законодателство. Евротръст предоставя възможност за достъп до услугата за валидиране за лично ползване, с нетърговска цел на адрес: https://validation.evrotrust.com
За да се използва услугата със съответното ниво на обслужване или автоматизирано е необходимо подписване на споразумение с Евротръст.


4. Управление (спиране, възобновяване и прекратяване) на квалифицирани удостоверения

5. Evrotrust - Tool

Изисквания на софтуера: 
- MS Windows 2003/Vista/7/2008/8.x/2012/10 
- Microsoft DotNet Framework 4.0


6. Софтуер за работа със смарт карти

Изисквания на софтуера: 
- MS Windows 2003/Vista/7/2008/8.x/2012/10

7. Срок на годност (Expiration date) на смарт карти/устройства за сигурно създаване на електронен подпис/печат (SSCD), продавани от „Евротръст Технолъджис“ АД:
Наименование на устройство за сигурно създаване на електронен подпис/печат (SSCD)Срок на годност (Expiration date)
Oberthur Technologies: 
IAS ECC v1.0.1 on ID-One Cosmo v7.0.1-n
31/12/2022
Idemia: 
IAS ECC V2 on ID-One Cosmo V8.1
01/05/2028
Thales/Gemalto:
ID Prime 940 / IAS Classic card version 4.4.2 with MOC 1.1 on Multiapp v4.0.1 platform
15/01/2029

 

Важно:

  • Смарт картите/устройствата за сигурно създаване на квалифициран електронен подпис/печат (SSCD) не трябва да се използват след изтичане на техния срок на годност, тъй като в този случай положените чрез тяхното използване електронни подписи/печати вече не отговарят на изискванията на eIDAS;
  • Пълният списък с всички използвани в държавите от Европейския съюз устройства за сигурно създаване на квалифициран електронен подпис/печат (Qualified Signature/Seal Creation Devices and Secure Signature Creation Devices), както и техния срок на годност можете да намерите тук: https://esignature.ec.europa.eu/efda/notification-tool/#/screen/browse/list/QSCD_SSCD .