Удостоверения и полезни връзки

Удостоверяващи органи

За да използвате квалифицираните удостоверения на „Евротръст Технолъджис“ АД (електронен подпис за физически или юридически лица, удостоверения за време и т.н.), е необходимо да инсталирате в компютърната си система квалифицираните удостоверения на удостоверяващите органи: 
Evrotrust RSA Root CA
SHA256: 0xB49CF652B72E586498DB42CD007500912FD1672AFC3DFF0B11B927EA97D41A2D
Evrotrust RSA Operational CA
SHA256: 0x6B2A9FD517A78AF2A62185F33457764FC91EBEE84A55F63F186278DCFDE68A75
Evrotrust Services CA
SHA256: 0x5C7AC0F5ADA82E251B4CB8D701A43A4A5BAF369289D4F29E27AB2690A88162EC


Важно: За да изтеглите удостоверенията е необходимо да изберете от контекстното меню на линка "Запазване на връзката като " / "Save link as ".

 

I. Достъп до електронния регистър на удостоверенията
1. Удостоверения, които Евротръст използва в дейността си

Важно: За да изтеглите удостоверенията е необходимо да изберете от контекстното меню на линка "Запазване на връзката като " / "Save link as ".


2. Достъп до издадени удостоверения

За да получите достъп до издадено удостоверение, моля попълнете формата тук.

3. Списъци с прекратени удостоверения (Certificate Revocation List/CRL)

Списъците с прекратени удостоверения са достъпни за изтегляне, както следва:

Важно: За да изтеглите CRL е необходимо да изберете от контекстното меню на линка "Запазване на връзката като " / "Save link as ".


II. Удостоверителни услуги

1. Услуга за проверка в реално време на статус на удостоверения (OCSP)

Евротръст предоставя услуга за проверка на състоянието на издадените удостоверения в реално време по автоматизиран, надежден, безплатен и ефикасен начин. Тази услуга се предоставя на разположение по всяко време и дори след срока на валидност на удостоверенията, като се извършва въз основа на Протокол за онлайн проверка на статуса на удостоверение (On-line Certificate Status Protocol/OCSP). Всяка доверяващата се страна, когато приема квалифицирано удостоверение, може да провери неговия статус в реално време по OCSP на адрес: http://ca.evrotrust.com/ocsp. Услугата се достъпва чрез автоматизирана интеграция по OCSP протокол посредством използване на специализиран OCSP клиент, например чрез използване на командата "ocsp" на библиотеката OpenSSL. Резултатът от проверката е издадено удостоверение за статус, което е електронно подписано от Евротръст и има правно значение. Услугата се предоставя в съответствие с изискванията на RFC2560.


2. Услуга за квалифицирано издаване на удостоверение за време

Услугата за квалифицирано удостоверяване на време предоставя на потребителя на услугата в реално време удостоверение за време (Time stamp token/TST), което потвърждава съдържанието на електронен документ към дадения момент. Услугата е достъпна за лично ползване с нетърговска цел по HTTP протокол на адрес: http://ts.evrotrust.com/tsa, чрез използване на специализиран Time stamp клиент, например чрез използване на командата "ts" на библиотеката OpenSSL и библиотеката за трансфер на заявката към услугата CURL. Резултатът е издадено удостоверение за време, което е електронно подписано от Евротръст и има правно значение. Услугата се предоставя в съответствие с изискванията на RFC3161 и ETSI EN 319 422
За да се използва услугата със съответното ниво на обслужване или автоматизирано е необходимо подписване на споразумение с Евротръст.


3. Услуга за квалифицирано валидиране на квалифицирани електронни подписи и печати

Евротръст предоставя услуга за квалифицирано валидиране на квалифицирани електронни подписи и печати по автоматизиран и надежден начин. В резултат от процеса по валидиране услугата изготвя подробен доклад в PDF или XML формат, според изискванията на ETSI TS 119 102-2, в който са описани статус, причина, дата и време на предоставения статус, както и допълнителни данни. Докладът е подписан с квалифициран електронен печат на Евротръст. Чрез услугата се гарантира, че подписите и печатите се създават и проверяват в съответствие с европейското законодателство. Евротръст предоставя възможност за достъп до услугата за валидиране за лично ползване, с нетърговска цел на адрес: https://validation.evrotrust.com
За да се използва услугата със съответното ниво на обслужване или автоматизирано е необходимо подписване на споразумение с Евротръст.


4. Управление (спиране, възобновяване и прекратяване) на квалифицирани удостоверения

5. Evrotrust - Tool

Изисквания на софтуера: 
- MS Windows 2003/Vista/7/2008/8.x/2012/10 
- Microsoft DotNet Framework 4.0


6. Софтуер за работа със смарт карти

Изисквания на софтуера: 
- MS Windows 2003/Vista/7/2008/8.x/2012/10

7. Срок на годност (Expiration date) на смарт карти/устройства за сигурно създаване на електронен подпис/печат (SSCD), продавани от „Евротръст Технолъджис“ АД:
Наименование на устройство за сигурно създаване на електронен подпис/печат (SSCD)Срок на годност (Expiration date)
Oberthur Technologies: 
IAS ECC v1.0.1 on ID-One Cosmo v7.0.1-n
31/12/2022
Idemia: 
IAS ECC V2 on ID-One Cosmo V8.1
01/05/2028
Thales/Gemalto:
ID Prime 940 / IAS Classic card version 4.4.2 with MOC 1.1 on Multiapp v4.0.1 platform
15/01/2029

 

Важно:

  • Смарт картите/устройствата за сигурно създаване на квалифициран електронен подпис/печат (SSCD) не трябва да се използват след изтичане на техния срок на годност, тъй като в този случай положените чрез тяхното използване електронни подписи/печати вече не отговарят на изискванията на eIDAS;
  • Пълният списък с всички използвани в държавите от Европейския съюз устройства за сигурно създаване на квалифициран електронен подпис/печат (Qualified Signature/Seal Creation Devices and Secure Signature Creation Devices), както и техния срок на годност можете да намерите тук: https://esignature.ec.europa.eu/efda/notification-tool/#/screen/browse/list/QSCD_SSCD .