International Asset Bank онбордва нови клиенти за минути с електронна идентификация от Evrotrust.

International Asset Bank успешно имплементира изцяло дигитален процес на онбордване чрез интегриране на решенията за електронна идентификация и електронно подписване на Evrotrust. Възможността потребителите да отворят банкова сметка директно в приложението за мобилно банкиране на International Asset Bank увеличи привличането на нови клиенти, повиши удовлетвореността и намали разходите на банката.

Предизвикателството

International Asset Bank се изправи пред предизвикателството да създаде ефективен, спестяващ време и ресурси процес на онбордване за нови клиенти. Банката се нуждаеше от бързо решение за отдалечена идентификация на клиента и подписване на договори, за да отговаря на изискванията на KYC (Know Your Customer) и тези на клиентите, които нямат възможност да посетят физически клон на банката, за да използват услуги. Целта беше да се създаде интуитивен, удобен за потребителя процес на онбордване, който да отговаря на съвременните банкови очаквания.

Решението

За да се справи с тези предизвикателства, International Asset Bank разработи услугата Asset Digital onboarding, достъпна в приложението Asset Mobile Banking. Като част от този процес на дигитално онбордване, банката включи електронна идентификация и квалифицирани услуги за електронно подписване, предоставяни от Evrotrust чрез API интеграция. Evrotrust, квалифициран доставчик на доверителни услуги по eIDAS, предложи сигурно и удобно решение за дистанционен обмен на информация и документи с клиентите на банката. Тази интеграция позволи на клиентите да подписват дигитрални документи от разстояние с квалифициран електронен подпис (КЕП). С внедряването на специализираната услуга за електронна идентификация на Evrotrust, International Asset Bank автоматизира новия процес за идентификация на клиенти в пълно съответствие с националните и европейските разпоредби срещу прането на пари (AML).

Резултатите

С интегрирането на услугите на Evrotrust новите клиенти вече могат да открият банкова сметка напълно дистанционно само за няколко минути. Това подобрение доведе до по-голямо привличане на клиенти и удовлетвореност. Процесът на идентификация на кандидатите вече е бърз и сигурен, а разходите, свързани с подписването на документи значително намалени. Опростеният процес на дигитално онбордване е в съответствие с ангажимента на International Asset Bank за иновации и обслужване, ориентирано към клиентите, затвърждавайки позицията й  като прогресивна и  динамична финансова институция.

За International Asset Bank

Повече от три десетилетия International Asset Bank се стреми да бъде динамична и иновативна универсална банкова институция, която предлага цялостни финансови решения, в съчетание с гъвкав подход и с помощта на съвременни технологични нововъведения, в унисон с най-добрите европейски практики.

International Asset Bank ще продължи да надгражда успешната си 35-годишна история, като се стреми да бъде устойчиво развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана институция, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си, следвайки най-добрите практики в сектора.

За клиента

INTERNATIONAL ASSET BANK