Време е за промяна

Управление на електронно трудово досие

Модерното работно място има нужда дигиталната трансформация да започне отвътре. Изпращайте и подписвайте документи със служителите си дистанционно със същата правна стойност, както при присъствено подписване.

Пълната дигитализация вече е възможна

Управление на HR документи

Нашето квалифицирано решение прави възможна дигитализацията на всяка стъпка от комуникацията между отдел Човешки ресурси и служителите. Вашите служители могат лесно да се идентифицират и да създадат профил в мобилното приложение на Evrotrust. След това могат да получават документи за електронно подписване директно в приложението. Позиционирайте компанията си като иновативно работно място и се справете с предизвикателствата на отдалечената работна среда.

Предимства за бизнеса ви

Отговорете на очакванията

Дигиталното подписване на документи прави възможно създаването на истинско отдалечено работно място, премахва смущенията, насърчава продуктивността и позволява на служителите да се фокусират върху важните неща.

Ние споделяме вашите ценности

Премахването на процесите и досиетата с хартия е не само удобно, но и опазва околната среда.

Трансформация в мащаб

Предлагаме решения за малкия и среден бизнес, както и за корпорациите. Нашата технология се интегрира във водещите платформи за управление на човешките ресурси.