Оптимизирайте смело

Улеснете снабдяването

Документите и администрацията може да забавят процесите ви по снабдяване и да повлияят негативно на бизнес резултатите. Преминете към електронно подписване и управление на документи за да повишите продуктивността и да намалите рисковете.

Как го правим възможно?

Снабдяване

Лесна за използване, сигурна и в нормативно съответствие, нашата услуга за електронна идентификация комбинирана с електронно подписване ще оптимизира вашите процеси. Елиминирайте хартиените документи без да правите компромиси със сигурността. Ние се интегрираме с решенията и процесите, които ползвате в момента, за да направим промяната лесна.

Предимства за бизнеса ви

Подписвайте платежни нареждания по нов начин

Всеки документ във вашия процес на снабдяване е незабавно наличен за преглед и подписване на смарт устройство.

Сигурно и регулирано

Изпращайте и подписвайте важна документация по търгове, сигурно и конфиденциално, с потенциалните ви партньори и доставчици.

Мащаб според нуждите ви

Evrotrust отговаря на нуждите на малкия и среден бизнес, както и на корпорациите. Нашите инструменти се интегрират във вашите системи и процеси.