Разбираме нуждата от нормативно съответствие

KYC и KYB

Нашето решение за проверка на дигиталната идентичност дава възможност да придобиете необходимите лични данни за потвърждение на идентичността съответстващо с KYC, KYB и AML регулациите.

Как го правим възможно?

KYC и KYB

Използвайки водещи технологии, извличаме данните от документ за самоличност чрез OCR или NFC и ги проверяваме в първична база данни, когато това е възможно. Извършваме пълна експертна проверка, за да сте сигурни, че данните са верни. За организации проверяваме фирмените данни, структурата и разделението на собствеността, представителна власт и действителните собственици – всичко извлечено от първичен източник.

Предимства за вашия бизнес

Ние носим правната отговорност

Оставете на нас проверката на идентичността на клиентите ви. Елиминирайте измамите с квалифицирано решение за удостоверителни услуги използвано от стотици организации по света.

Лесно за потребителя

Опростен процес за потребителя – по-малко стъпки за ръчно попълване на данни. Без грешки в личните данни, тъй като те се попълват автоматично.

Чудесно изживяване

80% от клиентите са имали негативен опит с традиционните KYC процеси. Дигитализацията пести време, предотвратява измами и носи по-високи нива на удовлетвореност.