Даваме повече

Пълен спектър от услуги

Правим възможна пълната дигитална трансформация. Разбираме разнообразието на вашите процеси и предлагаме решения за дигитализация и оптимизация.

Валидиране

Електронни печати

Съхраняване

Удостоверяване на автентичност на уебсайт

Изберете най-доброто решение

Бизнесът ви може да използва

Валидиране

Дава възможност за сигурна валидация на електронни подписи и печати. Може да проверите във всеки момент дали електронен документ е валидно подписан с квалифициран електронен подпис или печат, в момента на създаването на подписа или печата. Услугата е напълно безплатна. Валидиране на електронен подпис

Съхраняване

Дългосрочно запазване на електронно подписаните и подпечатани документи, с цел да може валидността им да бъде потвърдена в срок от 10 и повече години.

Електронни печати

Технологията, която използваме за полагане на електронни подписи на документи, може да се използва и за квалифициран електронен печат. С него може да се подпечатват дигитални данни като музика, снимки, е-книги, дизайни, софтуер, архитектурни проекти с цел доказване на права, произход и интегритет.

Удостоверяване на идентичност на уебсайт

Доказването на собственост на уебсайт базирано на EV SSL-сертификация е от първостепенна важност за сигурността на потребителите достъпващи публично достъпни ресурси.