Край на хартията

Квалифициран електронен подпис

Evrotrust ви дава всичко необходимо, за да преобразите изцяло остарелите си процеси. Качвайте документи за подпис и ги съхранявайте сигурно. Дигитално подписване само с едно натискане на бутон, носещо същата правна стойност както саморъчно поставен подпис. Комбинирайте електронния подпис с квалифицирано удостоверение за време, за да докажете точно кога документа е подписан.

Поискай оферта

Навсякъде, по всяко време

Квалифицирания електронен подпис се създава за по-малко от минута, валиден е за 2 години и се издава директно от мобилен телефон, без значение от времето и мястото.

Всички видове е-подписи

Отговаряме на вашите нужди с усъвършенствани или квалифицирани електронни подписи. Предлагаме и еднократно електронно подписване с SMS или чрез мобилно приложение.

В пълно съответствие с регулациите

Нашите електронни подписи са в съответствие с eIDAS, давайки ви нужната сигурност да включите дигиталното подписване във всеки ваш бизнес процес.

Сигурна услуга ползвана от милиони

Един клик, за да подпишеш

Изберете начин за интеграция и преминете към лесен за ползване процес за подписване на документи, който оптимизира разходите и елиминира възможността за грешки.

Стъпки към дигитализация на подписването на документи

01

Електронна идентификация

Нашата услуга за проверка на идентичността гарантира за това, че вашите документи винаги ще бъдат получени и подписани от правилния човек. Вашите клиенти ще минат през процеса на идентификация само веднъж.

02

Издаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис

Квалифицираните електронни подписи се издават дистанционно и безплатно за крайния потребител. Може да се използват по всяко време и място за подписване на електронни документи чрез мобилен телефон.

03

Подписване на дигитални документи

PDF файл или група от файлове може сигурно да бъде доставена до мобилното приложение на вашите клиенти. Клиентите могат да разгледат, прочетат и потвърдят подписването на документа. Поддържаме всички файлови формати необходими за вашата дигитализация. Поддържаме и всички стандарти за подписване - XadES, PAdES и CAdES.

04

Архив на подписаните документи

Всички електронно подписани документи са налични в мобилното приложение и потребителя има достъп до тях по всяко време.

05

Пренесете работата с клиенти онлайн

След като клиентът се идентифицира веднъж, той вече има средство за електронно подписване на документи в джоба си, с което може във всеки бъдещ момент лесно да подпише документ без нуждата да посещава офис и да чака на опашки.

Решение за вашите нужди

Финансови услуги

Нашето решение напълно премахва нуждата от посещение на офис и ръчно подписване като едновременно носи същата легална стойност. Въведете електронно подписване на документи и обединете начина на обслужване на клиентите по всички канали.

Телекомуникации

Използвайте дигитално подписване при сключване, промяна и подновяване на договори. Дайте на служителите си инструмент, с който да сключват сделки бързо и лесно.

Държавни органи

Попълването на административни формуляри може да е объркващо. Правейки процеса електронен намалява шанса от грешки и оплаквания за „липсващ подпис на втора страница“. Обработвайте документи бързо, по сигурен и удобен начин, с квалифициран електронен подпис от Evrotrust.

Прехвърлете правната отговорност на нас

Ние отговаряме на всички изисквания на eIDAS

Като квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, нашето решение отговаря на изискванията на eIDAS и е официално поместено в доверителния списък на европейската комисия. Ние сме горди собственици на сертификати, доказващи професионализма ни. Научете повече в раздела за Съответствие.