Нотариален акт за време

Електронно удостоверение за време

Свързва дата и час с данни по такъв начин, че изключва възможността за незабелязани промени. Квалифицирана, надеждна и неопровержима услуга, позволяваща ви да следите кога информацията се създава, изтрива или обменя.

Поискай оферта

Удостоверение за време работещо с всички файлови формати

Нашето решение е наистина универсално. Удостоверението за време може да се постави на всеки файл.

Доказателство за съществуване

Доказва съществуването на конкретни данни в конкретен момент.

Надежден източник за време

Базирано на време координирано от UTC, за да предостави надеждна и сигурна информация.

Нотариален акт за време

Повече информация за удостоверението за време

Потвърдете времето за крайни срокове с нашето решение, гарантиращо достоверност, интегритет и проследимост на информацията. Електронното удостоверение за време създава правно доказателство, което може да се използва за всеки документ, транзакция или системен дневник. Може да докажете времето на подписване, съществуването на всяка транзакция или системно събитие.
 

Стъпки за използване на квалифицирано удостоверение за време

01

Подготовка на данните

Подгответе хеш на данните/документа и изпратете запитване чрез HTTP/HTTPs.

02

Услуга за удостоверение на време

Използвайки TSS се предоставя обратен отговор.

03

Съхранение за бъдещо доказателство

Заявителят съхранява данните/документите с удостоверението за време за бъдещо доказателство.

Решение за вашите нужди

Финансови услуги

Всеки договор, фактура, разписка, данъчна декларация може да бъде с удостоверение за време, за да се докаже съществуването в конкретен момент.

Държавни органи

Удостоверението за време може да се използва при входящ номер, когато потребител изпраща заявление или когато се изпраща отговор до получател. Всяко системно събитие, което е важно за даден процес може да бъде удостоверено.

Авторско право, патент

Лицензиране, интелектуална собственост – доказателство за създаване и първо публикуване в конкретен момент.

Ние отговаряме на всички изисквания

Като квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, ние отговаряме на изискванията на eIDAS, както и на RFC 3161, ETSI TS 102 023, ETSI EN 319 401 и EN 319 421.