Нов клиент на Банка ОББ преминава изцяло дистанционна идентификация и открива сметка дигитално за по-малко от 11 минути благодарение на интеграцията с Evrotrust.

В бързо развиващия се пазар на дигиталното банкиране, Обединена българска банка (ОББ), част от белгийската KBC Group, осъзна необходимостта да предостави на своите клиенти удобно, сигурно и модерно банково изживяване. За да постигне това, ОББ избра пътя на дигиталната трансформация, като интегрира иновативната технология на Evrotrust в своето приложение за мобилно банкиране ОББ Мобайл. Използвайки услугите на Evrotrust за автоматизирана дистанционна идентификация и е-подпис, ОББ създаде бърз и сигурен процес за дигитален онбординг, който е достъпен 24/7.

Предизвикателството: Лесен процес за подписване с нови клиенти


ОББ си постави за цел да революционизира процеса на регистриране на нови клиенти, преминавайки от традиционни, отнемащи време методи към изцяло дигитален подход. Банката потърси решение, което да опрости процеса на онбординг и да гарантира най-високо ниво на сигурност и съответствие с регулаторните изисквания, включително директивите на ЕС за борба с прането на пари (AML). Предизвикателството беше да се намери решение, което безпроблемно да се интегрира със съществуващите системи на ОББ, да предостави удобен интерфейс за клиентите и да улесни използването на квалифицирани електронни подписи (КЕП) за подписване на договори.

 

Решението: Платформата за идентификация и електронно подписване на Evrotrust


ОББ намери своето решение в Евротръст, нотифицирана схема за електронна идентификация и квалифициран доставчик на доверителни услуги по eIDAS. Усъвършенстваната технология на Evrotrust предлага перфектна комбинация от сигурност, съответствие и удобство за потребителя. С интегрирането на Евротръст в ОББ Мобайл банката даде възможност на своите клиенти да се идентифицират и подписват документи директно в приложението чрез КЕП, който има същата правна стойност като саморъчните подписи. Тази интеграция трансформира клиентското изживяване, като го направи напълно дигитално, сигурно и удобно за потребителя.

 

Внедряването: Стабилна интеграция


Процесът на внедряване на системите на Evrotrust в ОББ Мобайл беше старателно планиран и изпълнен. Проверката на самоличността чрез Evrotrust и функционалността за електронно подписване бяха вградени чрез SDK интеграция. Потребителите извършват сканиране на документ за самоличност и заснемат биометрично селфи с проверка на жизнеността, за да се идентифицират и да получат достъп до редица отдалечени банкови услуги. Потребителите стават клиенти на банката за минути с подписват всички необходими документи с КЕП само с няколко клика на смартфона.

Резултатите: Забележителен успех


Интегрирането на Евротръст в ОББ Мобайл даде осезаеми резултати. Новите клиенти вече имат възможността да си открият сметка, без да се нуждаят от физически посещения в клон на банката или подписване на хартиени документи. Възприемайки изцяло дигиталния процес, ОББ отбеляза темп на растеж над 20% на годишна база на клиентите, ползващи ОББ Мобайл, като една от причините е, че средногодишно 40% от новите клиенти на банката използват услугата за пълно дистанционен онбординг. Времето, необходимо за проверка на самоличността на клиентите, беше драстично намалено до по-малко от 11 минути, което представлява значително подобрение от 10 пъти в сравнение с предишния процес на онбординг. По-специално, банката намали разходите за привличане на клиенти с 15 пъти, спестявайки значителни ресурси. Отдалеченият достъп до широк набор от банкови услуги също е в съответствие с ангажимента на ОББ за устойчивост чрез намаляване на използването на хартия.

„Амбицията ни е броят на потребителите на ОББ Мобайл да надхвърли 1 милион и да бъдем дигитален лидер на банковия пазар с най-доброто клиентско изживяване. Процесът по дигитално регистриране на клиенти в мобилното банкиране безспорно допринася за постигането на тази наша амбиция. Веднъж влезли в ОББ Мобайл, нашите клиенти разполагат с пълния спектър от основни банкови, застрахователни, инвестиционни и пенсионни продукти и услуги в смартфона си, без необходимост да посещават банков клон.  Благодарение на обновения и още по-интуитивен дизайн,  ОББ Мобайл е вече копие на мобилното приложение на нашата белгийска компания-майка – KBC, което беше обявено за най-доброто банково приложение в света през 2021 г. според независи¬мо проучване сред 151 банки от 22 държави в света.“
 
Татяна Иванова, изпълнителен директор „Дигитализация, данни и операции“ на ОББ, иновационен лидер на KBC Group в България

За ОББ


За последните 15 години, откакто оперира в България, белгийската финансова група KBC е инвестирала 2,4 млрд. евро в придобиването и развитието на едни от най-значимите местни компании и проекти, сред които последователното придобиване на ДЗИ, СИБАНК, ОББ, българския бизнес на NN и на Райфайзенбанк Интернешънъл. Така Групата стана най-голямата интегрирана финансова група в България, обслужваща своите 2,2 милиона клиенти, и затвърди позицията си като един от най-големите чуждестранни инвеститори в българската икономика.

ОББ заема първо място сред банките в България по дигитализация на каналите си за банкиране. Това показва петото издание на доклада на „Делойт“ за дигиталната зрялост на банковия сектор през 2022 г.

Банката се фокусира върху развитието на уникалния си банково-застрахователен модел, клиентското преживяване, устойчивостта и иновациите. В началото на 2023 г. ОББ отпразнува първата година от създаването на дигиталния си финансов асистент Кейт, който е достъпен през мобилното банкиране ОББ Мобайл.

www.ubb.bg