Българската банка за развитие постига цялостен процес на дигитален онбординг за под 10 минути при 20% от своите клиенти.

Българската банка за развитие (ББР) е държавна финансова институция, създадена през 1999 г., за да подкрепя растежа и подкрепата на микро, малки и средни предприятия (МСП). Партнирайки си с Evrotrust и интегрирайки възможностите за дигитална проверка на идентичност и електронно подписване, ББР ефективно трансформира своя онбординг процес, постигайки значителен успех в обслужването на клиенти от разстояние.

Video

Предизвикателството

ББР бе изправена пред няколко предизвикателства, които възпрепядстваха способността на банката да обслужва ефективно МСП. Особено в отдалечени региони, където липсва широка клонова мрежа. Тези предизвикателства включват:

  • Осигуряване на лесно и ефективно клиентско изживяване (UX): За ББР беше от съществено значение да осигури безпроблемно и удобно за потребителите преживяване в дигиталните канали.
  • Поддържане на най-високо ниво на сигурност: Във финансовия сектор защитата на клиентските данни и транзакции е от решаващо значение и изисква стабилни мерки за сигурност.
  • Съответствие с променящите се регулаторни изисквания: Друга основна цел за банката бе адаптирането към развиващите се европейски регулации като KYC (Know Your Customer), чрез които да продължо развитието на ББР.

Избиране на Evrotrust за доверен партньор

ББР избра Evrotrust за свой партньор въз основа репутацията на компанията като доверен доставчик на големите европейски банкови институции. Сигурната електронна идентификация (eID) на Evrotrust и квалифицираните удостоверителни услуги привлякоха вниманието на банката, гарантирайки съответствие със строгите европейски регулации за KYC. Сигурността, надеждността и експертизата, предлагани от Evrotrust, също бяха критични фактори при избора на ББР. 

Решението

Чрез интегрирането на услугите на Evrotrust в своята "Business Buster" платформа, ББР трансформира своята работа с клиенти. В платформата в момента са включени две от услугите на Evrotrust - дистанционна проверка на самоличността и квалифицирани електронни подписи, с които процесите по регистрация на клиенти и управляването на вътрешни документи се подобриха и станаха по-лесно достъпни. В бъдеще ББР планира да разшири използването на услугите на Evrotrust, за да включи KYB (Know Your Business) решения за идентифициране на корпоративни клиенти.

Резултати

Партньорството с Evrotrust значително промени предоставянето на услуги на ББР:

  • Ефективен процес на онбординг: Процесът на дигитален онбординг за нови клиенти е сведен до само 10 минути.
  • Повишено дигитална адаптация: Понастоящем 20% от клиентите на ББР са регистрирани посредством дигитална идентификация, което демонстрира значителен напредък в използването на изцяло електронни услуги.
  • Съответствие с нормативните изисквания и сигурност: Решенията на Evrotrust гарантират, че ББР е в съответствие с европейските регулации за KYC, като същевременно поддържа високи стандарти за сигурност.

Благодарение на внедреният дигитален подход, удовлетвореността на клиентите бе повишена чрез намаляване на времето за изчакване. Също така, в следствие ББР бе позициониран като лидер в електронните иновации в банковия сектор. Това, че банката е клиент на Evrotrust и ежендевно изпробва от първа ръка качеството на услугите, накара Фонда за капиталови инвестиции, част от Групата на Българска банка за развитие, да инвестира €2,5 млн. в Evrotrust през 2023 г.

За Българска банка за развитие:

Българска банка за развитие (ББР) е кредитна институция, 100% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка с фокус върху подпомагането на малки и средни предприятия.

ББР е сред българските банки с най-висок кредитен рейтинг с положителна перспектива от Fitch Ratings. Банката предоставя директно финансиране, както и кредитиране чрез други финансови институции.

Групата на ББР има четири дъщерни дружества - Национален гаранционен фонд, ББР Микрофинансиране, Фонд за капиталови инвестиции и ББР Лизинг.  Банковата група предлагаща широка гама от финансови продукти и услуги за МСП за създаване на устойчив и цялостен пазар чрез проектно финансиране, работни и инвестиционни заеми за микро, малки и средни предприятия, гаранции, оперативен лизинг, акционерен капитал, собствен капитал и др.

Сред стратегическите приоритети на ББР е подкрепата на иновативни и конкурентоспособни малки и средни компании и развитието на социално- устойчиви проекти. Банката има за цел да бъде център на екосистема, която обучава, подкрепя и финансира предприемачи.