Българска Банка за Развитие предоставя 2,5 милиона евро финансиране на Евротръст

Фондът за Капиталови Инвестиции, част от групата на Българска Банка за Развитие, инвестира в продуктовото развитие на Евротръст и международния растеж.

Българската банка за развитие (ББР) придобива дял в българския доставчик на  квалифицирани удостоверителни услуги Evrotrust Technologies. Финансирането от 2,5 милиона евро предшества плановете на Evrotrust за набиране на финансиране от серия А през 2023 г.

ББР, която предлага различни финансови продукти на малки и средни предприятия, също така е клиент на решението за дигитална идентичност и електронно подписване на Evrotrust и има опит от първа ръка в предимствата на работата с платформата.

Evrotrust успя да си осигури това финансиране в глобален период на колебание и несигурност сред инвеститорите. Компанията отново доказва своята устойчивост на кризи и планира да разшири глобалния си екип с над 30% през 2023 г., както и да се утвърди като водещ доставчик на цифрова идентичност като услуга в Централна и Източна Европа. След като консолидира пазара в България, Евротръст е изцяло отдадена на разширяването си на европейските пазари с потенциал за висок растеж. Миналата година Evrotrust беше призната от Deloitte за един от 50-те най-бързо развиващи се технологични стартиращи фирми в Централна Европа със зашеметяващия си темп на растеж от 958%.

Евротръст е доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, предлагащ технологично решение за дистанционна проверка на самоличността и електронен подпис с най-високо ниво на сигурност. Мисията на компанията е да помогне на бизнеса и държавните институции да дигитализират своите услуги, като ги направят по-ефективни и достъпни за крайния потребител. Създаваме иновации, които подпомагат дигиталната трансформация на организациите и създаватустойчиви бизнес модели и процеси.

Използвайки платформата Evrotrust, една организация може дистанционно да идентифицира, извършва онбординг и предоставя услуги на своите клиенти по бърз и удобен начин, като същевременно поддържа най-високите стандарти за сигурност. Evrotrust е интегриран от множество държавни институции, международни банкови групи и небанкови финансови институции като застрахователни компании, пенсионни компании и телекоми.

„Закриването на капиталовия рунд с Фонда за капиталови инвестиции на ББР е още едно доказателство за нивото на обслужване и удовлетвореността на нашите клиенти, които виждат от първа ръка, че Евротръст отключва дигитален растеж“, споделя Константин Безуханов, главен изпълнителен директор на Евротръст.