90% от служителите на Sutherland са онборднати и цифрово обслужвани с мобилни електронни подписи от Evrotrust.

Sutherland, лидер в услугите за дигитална трансформация, подобри своите административни процеси чрез внедряване на решенията за електронен подпис на Evrotrust. Тази интеграция позволи на Sutherland значително да подобри ефективността на управление на документи, намалявайки времето за обработка на документи с 50% и намалявайки разходите, свързани с обработката на документи, със 70%.

Предизвикателството

Преди да интегрира решенията на Evrotrust, Sutherland се изправи пред множество предизвикателства в управлението на документи, основно свързани с подписването и обработката на физически документи. Тези предизвикателства включват:

  • Необходимост от лично/ръчно подписване: Документите изискват лично/ръчно подписване в офиса или изискват куриерски разходи, за да бъдат изпратени.
  • Неефективност на куриерските услуги: Чести проблеми с неправилно подписани или върнати неподписани документи.
  • Отнемащи време процеси: Значително количество време беше посветено на подготовката, подписването и архивирането на физически документи.

Решението

Адаптирането на мобилните електронни подписи и електронно връчване от Евротръст беше водено от целта на Съдърланд да елиминира ръчните, тромави процеси и да подобри оперативната ефективност. Впечатлен от експертизата на Evrotrust и нейната репутация в индустрията, Sutherland се зае с цялостна дигитализация на целия им цикъл на административни услуги и операции по човешки ресурси. Квалифицираните доверителни услуги на Evrotrust са в съответствие с приложимото трудово законодателство, което позволява на служителите на Sutherland да подписват дистанционно документи като трудови договори, анекси и отпуски. Това решение подкрепи ангажимента на Sutherland да остане в челните редици на технологичните иновации и да подобри техния отпечатък върху околната среда чрез намаляване на потреблението на хартия и нуждите от транспорт.

young-beautiful-successful-woman-green-suit-talking-phone

Резултатите

Внедряването на технологията за е-подпис на Evrotrust позиционира Sutherland като един от най-добрите работодатели в България, които възприемат такива съвременни дигитални решения. Основните резултати от тази трансформация включват:

  • Подобрена скорост: Цялото време за обработка на документи беше значително намалено, което позволява на новите служители да бъдат онборднати само за 15 минути.
  • Високо дигитално адаптиране: 90% от служителите вече са онборднати или се обслужват цифрово.
  • Повишена ефективност: Процесите, свързани с HR и onboarding, станаха с 50% по-бързи.
  • Перфектна точност: Постигната 100% точност при подписване на документи.
  • Намаляване на разходите: Реализирано намаление на разходите със 70% в процесите, използвайки дистанционно подписване.
  • Незабавен достъп до документи: Служителите получиха незабавен достъп до своите документи, свързани с работата, намалявайки времето, необходимо за предоставяне на копия, и повишавайки цялостното удовлетворение.

Относно Sutherland 

Sutherland е отличителна компания за дигитална трансформация, която служи като движеща сила зад днешните гиганти на изживяване – известни компании, признати за своите новаторски трансформиращи преживявания. Опитът на Sutherland обхваща различни отрасли, включително банкови и финансови услуги, застраховане, здравеопазване, търговия на дребно, телекомуникации, медии и развлечения, технологии, пътувания и хотелиерство и логистика.

Създадена през 2008 г. в България, Sutherland се превърна в работна сила от над 2000 професионалисти, разположени в три ключови обекта в градовете София, Варна и Бургас. Нашият специализиран екип предлага техническа поддръжка и обслужване на клиенти в пет различни индустрии, обслужвайки клиенти на 17 европейски езика. Ние се гордеем с нашия ангажимент да предоставяме изключителни изживявания и да стимулираме дигиталните иновации в широк спектър от сектори.