65% от клиентите на EOS Matrix подписват договорите си от разстояние с помощта на Qualified eSignatures от Evrotrust

В днешно време дигиталната трансформация е ключова за оперативната ефективност. EOS Matrix, лидер в събирането на дългове и управлението на вземания в България, внедри иновациите чрез стратегическо партньорство с Evrotrust. Благодарение на интегрирането на квалифицираната технология за електронно подписване на Evrotrust, EOS Matrix успешно дигитализира процеса на подписване, постигайки впечатляващите 65% на адаптация от клиенти.

Video

Предизвикателството

Преди сътрудничество с Evrotrust, EOS Matrix бе изправен пред значителни оперативни препятствия. Управлявайки над 300 000 уникални клиентски сметки, компанията разчиташе на традиционни процеси, свързани с използването на хартиен носител за подписване на споразумения за погасяване на дългове. Този метод не само изполваше голяма част от ресурсите на компанията, но и предразполагаше към възникване на проблеми като забавяния и загуба на документи, усложняващи процесите на преговори и споразумения.

Решението

Решението за интегриране на квалифицираното електронно подписване (QES) на Evrotrust в операциите на EOS Matrix беше стратегически ход, съчетан със засилени усилия за дигитализация. С развитието на дигиталните услиги, особено по време на пандемията COVID-19, нуждата от сигурни и безпроблемни електронни решения се превърна в първостепенна. За EOS Matrix, Evrotrust бе най-подходящия партньор, благодарение на доказаната експертиза и правно-призната валидност на своите електронни подписи, които имат същата законна стойност, както и писмените такива.

Дигитализация с услугите на Evrotrust

С приемането на услугите на Evrotrust, EOS Matrix дигитализира важни процеси като връчване и подписване на документи. Квалифицираната услуга за електронно връчване даде възможност за изпращане на документи директно до смартфоните на клиентите чрез приложението Evrotrust, където те лесно могат да преглеждат и подписват само с няколко клика. Първоначално компанията имаше притеснение как клиентите ще приемат електронната услугата, поради сравнително слабото използване на дигитални канали през 2019 г. Това недоверие обаче беше бързо опровергано, тъй като приемането на електронните подписи бе белязано от бързо увеличение на потреблението, достигайки 50% през първата година и над 65% впоследствие. Целта на EOS Matrix за 2024г. е постигнето 80% дистанционно подписване.

Резултати

Интегрирането на технологията на Evrotrust значително подобри дейността на EOS Matrix, спестявайки ресурси, еквивалентни на усилията на трима служители на пълен работен ден. Други ползи за компанията също са:

  • Повишаване на ефективността: Времето, документите на хартия и човешките ресурси, които преди са били управлявани ръчно, са значително намалени.
  • Повишена сигурност: Надеждната електронна идентификация с Evrotrust увеличи безопасността на транзакциите.
  • Удобство за клиентите: Опростеният процес подобри изживяването на клиентите, които работят с платформата, улеснявайки ги да изпълняват ангажиментите си.

Вътрешно в компанията, EOS Matrix също адаптира решенията на Evrotrust за управление на документацията за човешки ресурси. Благодарение на тази интеграция, в момента един специалист може ефективно да  управлява над 200 заявки и документи на служители по електронен път, което значително намали използването на хартия и спести време на мениджърите и персонала от отдел Човешки Ресурси.

За ЕОС Матрикс

EOS Matrix е част от EOS Group – един от водещите финансови инвеститори и експерт в изкупуването и обработката на просрочени вземания с 50 годишен опит в международен план. EOS Matrix работи в България от 2002 г., партнирайки си с редица водещи банки и небанкови финансови институции. EOS подкрепя своите клиентите да се фокусират върху основния си бизнес и повишава тяхната ликвидност.

Вече повече от 20 години EOS Matrix активно закупува обезпечени и необезпечени портфейли от просрочени дългове от водещи финансови институции. Към днешна дата EOS Matrix е една от водещите агенции за управление на вземания в страната и успешно управлява придобити портфейли от дългове с обща номинална стойност от 4.5 млрд. лв.