Как Konica Minolta оптимизира бизнес процесите си чрез въвеждане на електронни подписи?

Като доставчик на завършени решения за управление и дигитализиране на информация и документооборот, Konica Minolta се нуждае от доверен партньор за предоставяне на надеждна електронна информация за ползвателите на системите. Проучвайки пазара, Konica Minolta се спря на Evrotrust, тъй като компанията се отличава с най-голямо портфолио от услуги и възможност за обслужване на интернационални екипи.

Предизвикателството

1. Кои бяха основните предизвикателства пред Konica Minolta преди внедряването на решенията за дигитална идентичност и електронни подписи на Evrotrust?

Преди внедряването на решенията за дигитална идентичност и електронни подписи на Evrotrust, процесът по разписване и дигитализиране на документите протичаше сравнително бавно. Често се сблъсквахме с пропуски при архивирането и с липсващи документи, подписани от участващите страни. Тези предизвикателства в управлението на документи ни мотивираха да търсим решение за дигитална идентификация, което да улесни процеса за всички участващи контрагенти.

2. Как тези предизвикателства се отразиха на Вашия бизнес? Кои бяха конкретните пречки?

Конкретните пречки  се изразяваха в ненадлежно разписани документи, тяхната пълна липса или загуба. Както знаем, с натрупване във времето тези пропуски водят до преки финансови дефицити и непреки негативни последствия, включително загуба на доверие от страна на контрагентите (клиенти, доставчици, служители).

3. Кои бяха основните причини, които Ви накараха да потърсите решение в сферата на дигиталната идентичност и електронните подписи?

Като доставчик на завършени решения за управление и дигитализиране на информация и документооборот, Konica Minolta се нуждае от доверен партньор за предоставяне на надеждна електронна информация за ползвателите на системите. Това включва завършващата фаза с електронно разписване – финалният и неизменен елемент при всяка операция. От съществено значение бе това действие да се извършва бързо, надеждно и удобно за потребителите.

Решението

4. Как попаднахте на Evrotrust и с какво се отличи компанията пред останалите доставчици на дигитални решения на пазара?

Проучвайки пазара, срещнахме различни модели на предоставяне на услугата. Спряхме се на Evrotrust, тъй като компанията се отличава с най-голямо портфолио от услуги и възможност за обслужване на интернационални екипи.

Evrotrust не само предоставя сигурни и иновативни решения в областта на електронната идентификация и електронни подписи, но и разполага с богат опит в съдействието на компании при създаването и управлението на цифрови идентичности, съобразени със законодателствата на различните страни. Това е изключително полезно за нашия екип и се радваме, че си партнираме по редица проекти с Evrotrust.

5. Какво беше водещото при взимане на решението да си партнирате с Evrotrust?

Ключова за нас бе възможността  за предоставяне на услуги за електронна идентификация и електронно разписване на чуждестранни лица. За нас е от съществено значение да гарантираме бързина при идентификацията на потребителите, както и ефективност при процеса на подписване и връщане на документи, и в този контекст решението на Evrotrust се справя отлично.

6. Разкажете ни как протече процеса по интегриране на Evrotrust във Вашите съществуващи системи?

Посредством предоставеното публично API, заедно с Evrotrust разработихме процес за постоянна, контролирана комуникация в посока решенията на Konica Minolta. Системата включваше собствен конектор, който е съвместим с различните решения, които предоставяме и различна инфраструктура, и двете приложими при по-голяма част от нашите клиенти. От техническа гледна точка, и разбира се, с подкрепата на Evrotrust успяхме бързо да реализираме проекта, без особени затруднения и също така в изключително кратки срокове.

7. Имаше ли някакви специфични персонализации или уникални изисквания, на които Evrotrust трябваше да отговори за Вашата организация?

По време на изграждането на решението, нямаше изисквания или персонализации, за които да сме имали нужда от допълнителна разработка. Това е показателно, че Evrotrust предоставя широк спектър от услуги и решава множество казуси, които възникват стандартно.

attractive-businesswoman-white-shirt-workplace-working-with-laptop-hire-new-employees-international-business-consulting-hr-social-media-hologram-icons-office-background

Резултатът

8. Какви подобрения забелязахте след внедряването на решенията за дигитална идентичност и подписване с електронен подпис на Evrotrust?

Основното подобрение, което забелязваме се изразява в скоростта, с която успяваме да изпълним процеса по разписване на документи от двете страни. Електронната идентификация спестява време на заинтересованите лица при разписването на документи. Това не само усъвършенства процесът при клиента, но и осигурява пълноценно положително преживяване.

9. Какво казват Вашите клиенти? Каква е тяхната обратна връзка свързана с интегрирането на KonicaMinolta с Evrotrust?

Клиентите ни са доволни от идеята за електронно подписване на документи и от двете страни - като разписващи документи с нас, Konica Minolta, и като изпращачи за разписване на документи на техни клиенти или други контрагенти (служители, доставчици и др.). Ние от друга страна се радваме, че можем да предоставим решения, които улесняват ежедневието им.

10. Поддържане на високо ниво на защита и съответствие с всички регулаторни мерки е от изключително значение в дигиталния свят. Как Evrotrust отговори на Вашите изисквания в това отношение?

Услугите, които предоставя Evrotrust, са обект на регулация на директивите на Европейския съюз. След като те са регистрирани доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги, сме убедени че нивото на защита на личните данни е в съответствие с всички регулаторни мерки.

11. Вие имате доста опит с клиенти, ползващи дигиталните решения HR и CFO, изградени на базата на интеграция с услуги на Evrotrust. Моля да споделите опит как приемат дигитализацията институциите и проверяващите органи, като например Инспекцията по труда, в случай на проверка?

Имаме опит при проверки от институциите, в частност Инспекцията по труда и нямаме забележки към начина на ползване и валидността на разписаните електронни документи. Проверяващите органи не са имали допълнителни изисквания или препоръки за работата с квалифициран електронен подпис. Това е показателно за успешното интегриране на дигиталните идентификации.

12. Може ли да споделите конкретни резултати или ключови показатели за ефективност (KPI), които демонстрират успеха на интеграцията на Вашата организация с Evrotrust? Кои бяха финансовите или оперативните ползи за Вас?

Трудно е да посочим конкретни детайли относно ефективността в настоящия момент. Имаме напредък, особено по отношение на ускорените процеси на подписване, незабавното архивиране на документи и бързината на търсене и достъп до информация, налични по всяко време и на всяко място.

13. Как виждате партньорството си с Evrotrust в бъдеще?

Виждаме бъдещето на партньорство не само във възможности за разширяване на клиентското ни портфолио, а също и в разработването и внедряването на допълнителни услуги, свързани с електронно подписване. Това включва нови модели на предоставяне на услугата, които отговарят на специфичните изисквания на клиентите. Вярваме, че всичко това ще ни помогне цялостно да подобрим качеството на дигиталните процеси, които ние самите предоставяме.

“Като доставчик на цялостна платформа за управление на информация и дигитални процеси, Konica Minolta се нуждаеше от доверен партньор за електронно подписване - за финалният и неизменен елемент при всяка операция. С помощта на услугите от Evrotrust предоставяме решения, които не само улесняват ежедневието на клиентите ни, но и допринясят за пълноценното им и положително преживяване.“
Нина Мечкарова, Manager ITS Delivery, Коника Минолта България

За Konica Minolta

Историята на Konica Minolta започва през 1873 година, когато Рокусабуро Сугиура основава Konica Corporationв гр.Токио, Япония. Компанията се занимава с продажба на фотографски и литографски продукти, но с времето разширява своята дейност.
Днес, повече от 39 000 души в цял свят работят с ентусиазъм и вдъхновение, за да превърнат компанията във водещ доставчик на иновативни технологии. С представителства в над 150 държави и с над 2 млн. клиенти, брандът Konica Minolta се свързва с надеждност и високо качество на предоставяните решения и услуги.

През всички тези години Konica Minolta поставя нови стандарти и предлага революционни продукти и услуги, които отговарят на съвременните предизвикателства и създават нови възможности за растеж на организациите. Всичко това затвърждава позицията на компанията като безспорен лидер в осигуряването на цялостни решения за управление на корпоративни документни и печатни работни процеси, както и на иновативни цялостни решения за представителите на полиграфическия бранш. В последните години Konica Minolta бързо успя да спечели позицията на надежден партньор за платформи за дигитално работно място и смарт видеонаблюдение, свързвайки хора, технологии и информация.

Коника Минолта България е част от глобалната мрежа на Konica Minolta от 2005 г. Компанията успява да разширява постоянно клиентската си база, което отразява ангажираността и постоянството на българската компания в следването на заложените ценности и стандарти на глобалната марка. Екипът е най-ценния актив на Коника Минолта България по пътя към успеха ѝ. Затова и компанията инвестира в знанията, уменията и удовлетвореността на служителите си. Безспорно доказателство за цялостния подход към развитието на екипа е отличието за най-добър работодател в България за 2023 г. в класацията на Top Employers Institute.

www.konicaminolta.bg