Konica Minolta Bulgaria

Коника Минолта България е компания със 150 години история на традиция и иновации. С визия за бъдещето към HR мениджърите, предлагаме решение за дигитализирано управление на трудовите правоотношения. Процесите по управление на служители, като назначаване, напускане, управление на отсъствия и командировки, и размяна на документи са напълно автоматизирани и проследими. С внедряването на електронно трудово досие, ще работите гладко докато генерирате, обработвате, подписвате, разменяте и съхранявате документация. Благодарение на партньорството ни с Evrotrust, всички документи могат да бъдат подписвани електронно и остават в дигитален формат, без нужда от хартиен носител.

Изпращайки това запитване, разбирам и се съгласявам, че данните ми ще бъдат споделени с партньор на Evrotrust, съгласно с Политиката за поверителност на Evrotrust.