sHRedy

Иновативно софтуерно решение за изцяло дигитализирано управление на трудовите правоотношения. sHRedy облекчава работата на служителите от отдел „Човешки ресурси“, като автоматизира всички основни HR дейности и осигурява бърз, удобен и ефективен работен процес. Дейностите включват назначаване, напускане, управление на отсъствията, отчитане на време, размяна, подписване и съхраняване на документи и др. се извършват с изключителна лекота, в защитена дигитална среда. Благодарение на решението служителите получават възможността за работа и комуникация с Работодателя от разстояние. Досието е разработено в съответствие с Кодекса на труда и Българското законодателство, и има интеграция с Evrotrust, което гарантира правната валидност на всички извършвани процеси.

Изпращайки това запитване, разбирам и се съгласявам, че данните ми ще бъдат споделени с партньор на Evrotrust, съгласно с Политиката за поверителност на Evrotrust.