MicroComplex

Aladin е универсален и доказано ефективен софтуерен продукт, който безпроблемно работи в малки, средни и големи организации. Aladin предлага комплекс от решения, при запазване на критерии за качество и надеждност. Aladin предоставя възможност за двустранно споделяне на документи по електронен път, както от страна на работодателя, така и от страна на служителя, чрез съществуваща интеграция с Evrotrust.

Изпращайки това запитване, разбирам и се съгласявам, че данните ми ще бъдат споделени с партньор на Evrotrust, съгласно с Политиката за поверителност на Evrotrust.