Тенденциите в дигитална идентичност, които трябва да знаете през 2024г.

От етично внедряване на AI до предотвратяване на измами с кражба на самоличност, тенденциите, оформящи тази година, са едновременно разнообразни и въздействащи.

С напредването на 2024 г. дигиталната среда преживява все по- осезаема промяна, най-вече в сферата на дигиталната идентичност. Тази еволюция е предназначена да предефинира сигурността, поверителността и доверието в дигиталната ера. С глобалния пазар за решения за дигитална идентичност, който се очаква да нарасне от 34,5 милиарда долара през 2023 г. до изумителните 82,3 милиарда долара до 2028 г., ние сме на прага да станем свидетели на новаторски напредък и тенденции, които обещават да променят нашите онлайн взаимодействия.

Нова ера на AI в дигиталната идентичност


Индустрията е готова да прегърне изкуствения интелект (AI) по един по-разумен начин, повлияна от неотдавнашния закон за AI от 2023г. в Европа. Това законодателство налага балансиран, етичен подход към AI, забранява високорисковите му приложения и подпомага изграждането на AI Офис, която да наблюдава отговорното му използване. Тъй като AI продължава да се развива, очакванията са интегрирането му в решенията за дигитална идентичност да подобри сигурността, да рационализира процесите и да насърчи доверието, всичко това с приоритет към прозрачността и етичната рамка.

Увеличаване на биометрията


През 2024г. биометричните данни ще станат още по-често използвани. С нарастването на броя самолетни пътувания и световното население се затопля към технологията, методите за биометрична проверка като ирис и лицево разпознаване се превръщат в норма. Тези технологии предлагат безпроблемен, сигурен начин за проверка на самоличността, значително намалявайки риска от измами и неоторизиран достъп.

По-силен фокус върху борбата с измамите със самоличност


Пред лицето на ескалиращите онлайн измами през 2024 г. ще се наблегне повече на мерките за сигорност и проверка на самоличността. Адаптивните протоколи за сигурност, като Multi-Factor Authentication (MFA), стават незаменими за осуетяване на сложни опити за измами със самоличност, защита на лични данни и осигуряване на сигурни електронни транзакции.

Финансови услуги: огнище на иновации


Финансовият сектор се подготвя за една забележителна година на дигитална трансформация. С напредъка в биометричната проверка на самоличността и базираните на AI процеси като Know Your Customer (KYC), банките и финансовите институции са в челните редици на приемането на авангардни технологии за подобряване на сигурността, рационализиране на изживяването на клиентите и укрепване на доверието.

Quantum Computing: бъдещи хоризонти


Quantum computing или още познато като Квантово изчисление, което все още е в начален стадий, се очаква да повлияе значително дигиталната идентичност. Потенциалът на тази технология да разбие традиционните методи за криптиране стимулира усилия за разработване на квантово устойчиви системи за дигитална идентичност, гарантиращи бъдеща готовност срещу възникващи заплахи.

Възход на трансграничната електронна идентификация


През 2024 г. ще бъде представен и Европейския дигитален портфейл, който беше официално одобрен от Европейския парламент в началото на март тази година. Портфейла на ЕС обещават да революционизират начина, по който удостоверяваме самоличността си онлайн, предлагайки сигурно, оперативно съвместимо решение, което надхвърля географските граници.

Предстоящите предизвикателства и възможности


Тази година генерираните от изкуствен интелект атаки за идентичност се увеличиха, подчертавайки необходимостта от по-сложни защитни механизми. Биометричните данни, се превръщат в опорна точка за сигурност, особено в сектора на финансовите услуги, който все повече възприема технологията за лицево разпознаване, за да се бори с измамите със самоличност и да подобри обслужването на клиентите.

Освен това нарастването на престъпленията като услуга (Crime-as-a-Service) и фишинг атаките, генерирани от AI, подчертават спешната необходимост от по-стабилни методи за удостоверяване. Появата на евтини, сложни инструменти за създаване на синтетични самоличности и дълбоки фалшификати улеснява престъпниците да извършват измами, което налага преминаване към по-сигурни решения за удостоверяване, базирани на AI.

Универсално решение

Квалифицираните услуги на Evrotrust предоставят най-високо ниво на сигорност при идентифициране на потребители и обработка на лични данни. В допълнение, с нарастването на потреблението на дигитални услуги предлагани от публични и частни институции, като банки, застрахователи и прочие, нараства и необходимостта от употребата на легално признати електронни подписи. Evrotrust предлага на своите потребители квалифицирани електронни подписи, които имат същата легална стойност като физическите такива, но с добавената стойност, че са лесни за издаване и използване и спестяват необходимостта от физическо посещение на офис.

Заключение


През 2024 г., пейзажът на дигиталната идентичност ще претърпи значителни трансформации. От етичното внедряване на AI и нормализирането на биометричната проверка до предизвикателствата, породени от измамите с кражба на самоличност и навлизането на квантовите изчисления, тенденциите, оформящи тази година, са едновременно разнообразни и въздействащи. Тези разработки не само подчертават развиващия се характер на дигиталната идентичност, но също така подчертават важността на иновациите, сигурността и регулирането за насърчаване на безопасна, надеждна електронна екосистема. Гледайки към бъдещето, става ясно, че пътуването към сигурна, безпроблемна дигитална идентичност е едновременно предизвикателно и вълнуващо, с безкрайни възможности на хоризонта.