BG BG
BG BG

Европейски Дигитален Портфейл, що е то?

Европейският Дигитален Портфейл ще позволи на гражданите на ЕС да съхраняват и управляват своите лични данни изцяло онлайн.

Европейската комисия стартира нова инициатива за създаването на единна рамка за електронна идентичност. Проектът е насочен към осигуряването на сигурен и удобен за потребителя достъп до дигитални услуги в целия Еропейски Съюз. В центъра на тази инициатива е Европейският Дигитален Портфейл (European Digital Wallet), който ще позволи на потребителите да съхраняват и управляват своите лични данни онлайн.

Evrotrust, водещ доставчик на дигитални удостоверителни услуги, ще играе ключова роля за внедряването на EU Digital Wallet в България. Европейската комисия изисква от всяка държава-членка да назначи национална идентификационна схема, която ще бъде интегрирана с Дигиталния Портфейл. Квалифицираните доверителни услуги на Evrotrust ще бъдат жизненоважни за успеха на проекта в България.

Европейският Дигитален Портфейл ще предостави на потребителите достъп до различни услуги, като електронна търговия, банкиране и правителствени услуги. Всичко това благодарение на една единствена, удобна за потребителя платформа. Този портфейл ще бъде проектиран да дава на потребителя пълен контрол върху неговите лични данни, с възможността да избира каква информация да споделя и с кого.

Дигиталният Портфейл има огромен потенциал да подобри сигурността на електронната идентичност за гражданите на ЕС. Инициативата ще предоставя надежден и удобен за потребителите начин да управляват своята дигитална идентичност и ще гарантира, че всеки гражданин има равен достъп до онлайн обществени услуги без ограничение от неговата националност. Освен това, се предвижда Дигиталният Портфейл да стимулира икономическия растеж и иновациите, като позволява на бизнеса да предлага своите услуги по-лесно онлайн.

В заключение, Европейският Дигитален Портфейл е значителна стъпка напред към създаването на по-сигурна и общоприета рамка на европейска електронна идентичност. Портфейлът ще бъде, също така, ключов инструмент за запазване на безопасността и сигурността онлайн и ще играе важна роля в изграждането на бъдещето на дигиталната идентичност в Европа.