Sutherland Bulgaria дигитализира целия процес по обработката на документи и наемането на служители след интеграция с Evrotrust

Компанията се включва в инициатива на Държавната агенция “Електронно управление”, която цели да насърчи използването на дигитални административни услуги по време на пандемията от COVID-19

София, 11 декември 2020 - Българската компания Evrotrust Technologies, предоставяща уникална по своята функционалност технология и мобилно приложение за отдалечени и квалифицирани е-идентификация, е-подпис и препоръчана е-поща, отново ще предоставя безплатно електронни подписи на българските граждани и малкия и средния бизнес.

От днес до 10 януари 2021 г. гражданите и представителите на малкия и среден бизнес в страната ще могат да заявяват и получават административни услуги от държавата дигитално чрез единния портал на Държавна агенция “Електронно управление” (ДАЕУ) - www.egov.bg, като подписват заявленията си с Evrotrust без такса. Кампанията с безплатните е-подписи е част от инициативата на ДАЕУ, която призовава ползвателите на административни услуги да ги заявяват, заплащат и получават по електронен път чрез единния портал, за да се ограничат контактите и струпването на клиенти на гишета по време на епидемията от COVID-19.

Услугите за гражданите и бизнеса са приоритет на електронното управление. С тази инициатива искаме да стимулираме и да улесним хората да бъдат активни участници в е-управлението“, заяви Атанас Темелков, председател на ДАЕУ.

С безплатните е-подписи на Evrotrust гражданите и бизнесът могат да използват услуги на всички централни, областни и общински администрации, които са достъпни чрез Портала за електронни административни услуги към ДАЕУ - www.egov.bg.

С участието си в кампанията на ДАЕУ Evrotrust допринася към усилията на цялото общество за борбата срещу коронавируса. Компанията подкрепи сходна инициатива на ДАЕУ през пролетта, по време на въведеното тогава извънредно положение.

През изминалите месеци Evrotrust беше интегриран от редица държавни институции, което значително улесни достъпа до техните услуги за гражданите и бизнеса. С Evrotrust вече могат да се заявяват дигиталните услуги на Агенцията по вписванията чрез единния й портал, обединяващ Имотния регистър, Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и електронното свидетелство за съдимост, достъпно чрез сайта на Министерство на правосъдието.

От 30 ноември т.г. през мобилното приложение за отдалечени и квалифицирани е-идентификация и е-подпис на Evrotrust вече може да се заяви и получи персонален идентификационен код (ПИК) от Националния осигурителен институт (НОИ). ПИК може да се поиска директно през мобилния телефон - най-бързият, удобен и безопасен начин в условията на пандемия от коронавируса.

“Коронавирусът ускори дигиталната трансформация на държавните институции и на бизнеса. Evrotrust е мощен инструмент за дигитализация на услугите на държавната администрация, което носи огромни ползи и предимства за гражданите и бизнеса. Мобилното приложение на Evrotrust се използва от над 100 хил. души, като от пролетта насам отчитаме огромен ръст на регистрациите. В условията на пандемия дигиталните услуги буквално спасяват човешки животи“, коментира проф. д-р Георги Димитров, член на съвета на директорите на Evrotrust.

Електронният подпис на Evrotrust е напълно законен и равностоен на саморъчния подпис на хартия. Мобилното приложение на Evrotrust може да бъде свалено безплатно от Google Play или App Store на всяко смарт устройство - телефон или таблет с операционна система iOS и Android.