Революция на онлайн плащанията: Европейската комисия планира въвеждане на дигитално евро

В опит да подобри финансовото приобщаване и да повиши здравословната конкуренция в областта на цифровите плащания, Европейската комисия обмисля въвеждането на дигитално евро, достъпно за всички в ЕС изцяло безплатно.

Комисията се очаква да представи своето новаторско предложение на 28 юни 2023, когато ще разкрие пълният му потенциал за бизнеса и европейските граждани. Първоначалната информация издава, че дигиталото евро е иницитива, която идва в отговор на нуждата от иновации в сектора на плащанията и на желанието да се поддържа паричен контрол на фона на технологичния напредък. Нека разгледаме основните характеристики и предложения свързани с дигиталното евро.

Справяне с Фрагментацията и Насърчаване на Конкуренцията

Основната мотивация на Европейската комисия зад предложението е да намали фрагментацията на разплащателните услуги и да насърчи здравословната бизнес конкуренция. Чрез въвеждане на дигиталното евро, което ще бъде достъпно както за банките, така и за всички граждани на ЕС напълно безплатно, Комисията има за цел да насърчи предлагането на общоевропейски платежни услуги. Този подход е в съответствие със стремежа на ЕС да адаптира официалните валутни форми съгласно технологичното развитие и да гарантира, че Европа остава в челните редици на дигиталните иновации.

Достъпност и Приобщаване

Дигиталното евро има за цел да бъде достъпно за всички, точно както до момента са парите в брой. Предложението ще задължи всички финансови институции, предлагащи разплащания, да предоставят своите основни услуги в дигитално евро при поискване от клиента, като следва те да бъдат безплатни за физически лица. Това гарантира, че дори потребителите, които не са клиенти на съответните учреждения, ще могат лесно да използват новата дигитална валута. Обществените институции, като пощенските служби и местните власти, ще играят ключова роля в разпространението на дигиталното евро.

Поверителност и Защита на Данните

Предложението на Комисията взима на предвид засилените мерки на Европейския съюз относно защитата на личните данни, спазване на правилата за борба с изпирането на пари и други приложими санкции. Предложението също набляга на използването на подходящи технически и организационни мерки, като криптиране, с цел запазване анонимността на потребителите, като същевременно се осигурява проследимост на транзакциите в дигитално евро. Целта е да се постигне високо ниво на поверителност, подобно на финансовите операции в брой, като същевременно се спазят всички стандарти за борба с изпирането на пари.

Насърчаване на Дигиталната Идентичност

Европейската комисия насърчава финансовите институции да предлагат на потребителите достъп до своите услуги посредством нотифицирани схеми за електронна идентификация като Evrotrust, които осигуряват високо ниво на зажита и цялостното съответсвие с въведените мерки от ЕС. Европейският Дигитален Портфейл се разглежда като потенциално решение, което ще позволява на потребителите да съхраняват дигиталното си евро.

Резюме

Европейската комисия има за цел да въведе дигитално евро, достъпно за всички в ЕС напълно безплатно. Предложението се стреми да намали фрагментацията на пазара с разплащания и да насърчи паневропейските платежни услуги. Дигиталното евро служи като отговор на технологичния напредък и необходимостта от поддържане на паричен контрол. То е подкрепено от Европейската Централна Банка и подобно на парите в брой ще бъде достъпно за всеки. Поверителността и защитата на данните са приоритетни и се насърчава интегрирането на доставчици на удостоверителни услуги, които гарантират високо ниво на сигурност и пълно съответсвие с въведените мерки от ЕС срещу изпирането на пари и защита на личните данни. Дигиталното евро има потенциала да революционизира цифровите плащания и да даде добър пример на останалите държави извън Европейския съюз, които да последват с развитието на подобни решения.