Кликнете, за да подпишете! Ръководство за електронни подписи

Електронните подписи допринасят за изграждането на безхартиени бизнес процеси и дават по-голямо удобство на потребителите.

Традиционните бизнес процеси все повече отстъпват място на дигиталните взаимоодествия. С растящото използване на дигитални документи и онлайн транзакции настъпва неотложна необходимост от сигурност и легитимност на електронните подписи. В този контекст се появява понятието за "квалифициран електронен подпис". В тази статия ще разгледаме какво представлява този вид подпис, как се създава и какви са неговите приложения.

Какво е електронен подпис?

Електронният подпис доказва съгласието на физическо лице със съдържанието на конкретен документ и неговата самоличност. Подобно на традиционния подпис, той осигурява правно доказателство за автентичност, самоличност и намерение. Електронните подписи обикновено се използват в различни онлайн контексти, като например подписване на договори, споразумения, формуляри, официални документи и т.н. Електронните подписи могат да приемат различни форми, включително три имена, дигитални изображения на ръкописни подписи, криптирани кодове или биометрични идентификатори като пръстови отпечатъци или сканиране на лицето. Законността и приемането на електронните подписи се различават в зависимост от юрисдикцията, като те често са предмет на специфични разпоредби и стандарти.

Правна рамка за електронни подписи в ЕС

Регламент на Европейския съюз № 910/2014, известен като Регламент eIDAS, представлява регулаторна рамка за всички дигитални услуги, включително: електронна идентификация и доверителни услуги за електронни транзакции в Европейския съюз. Този закон регулира използването на електронни подписи, като гарантира, че те са признати и правно валидни във всички държави-членки на ЕС.

Видове електронни подписи

Регламента eIDAS дефинира 3 вида електронни подписи:

Базисен електронен подпис - Най-базисната форма на електронен подпис, предлагаща минимални функции за сигурност. Без технически изисквания простият електронен подпис може да бъде сканирано изображение на подпис, имейл подпис или щракване върху бутон „Приемам“ на уебсайт. Участващите страни трябва да се съгласят да приемат подписа, за да има стойността на ръкописен такъв.

Усъвършенстван електронен подпис - По-сигурна опция, която прави възможно идентифицирането на самоличността на подписващия. Създаден е с цел да гарантира целостта на подписаните данни и да запази всички промени по докуемнта видими за двете старни. Обикновено тези подписи се прилагат с помощта на инфраструктура с публичен ключ (PKI), която включва използването на сертификати и криптографски ключове. Подобно на обикновения електронен подпис, съгласието на страните е необходимо за правна валидност.

Квалифициран електронен подпис (КЕП) - Най-усъвършенстваната форма на електронен подпис и единствената, която по закон е еквалентна на саморъчния подпис. Изисква намесата на квалифициран доставчик на доверителни услуги (QTSP), който да потвърди самоличността на подписващото лице и да издаде квалифициран сертификат за подписване. Подписът трябва да бъде създаден в защитена среда с помощта на квалифицирано устройство за създаване на подпис. За разлика от другите два типа електронни подписи, в случай на оспорване на валидността, доставчика на доверителни услуги поема инициативата да предостави доказателство за положения подписа.

Квалифициран, Усъвършенстван или Прост електронен подпис да изберем?

И трите вида електронни подписа са признати от регламента eIDAS. Квалифицирания (КЕП), обаче, е единствения, който има тежест в съдебни спорове и обикновено се изисква за важни споразумения между страни, които не са запознати една с друга. Основната разлика е, че правната стойност на Базисния и Усъвършенствания подпис се регулира със закон във всяка отделна държава, докато Квалифицирания се третира като равнопоставен на ръкописен подпис във всички държави от ЕС.

Освен това, доставчиците на квалифицирани доверителни услуги са единсвените, които имат право да издадат квалифициран сертификат за подписване с КЕП и са отговорни за правилното идентифициране на самоличността на подписвщото лице. Тези доставчици са законово задължени да имат застраховка, която покрива всички грешки при транзакции, в които се използват квалифицирани сертификати. Поради високо засилените мерки свързани с Квалифицирания подпис, неговото прилагане често е по-малко достъпно в сравнение с Базисния и Усъвършенствания подпис.

При електронното подписване, Базисния и Усъвършенствания подпис са приети за много видове транзакции. Въпреки това, за транзакции, включващи финансови споразумения, покупки на имоти, електронно правителство, електронно правосъдие или други договори с високи залози, често задължително се изисква Квалифициран подпис. В някои законодателства КЕП се изисква и за трудови договори, както и за повечето процеси на Човешки Ресурси.

Предимствата на Квалифицирания електронен подпис (КЕП)

КЕП е единствената правно призната форма на електронен подпис, която има същата юридическа тежест като саморъчния подпис. Този специален електронен подпис се придържа към строги разпоредби и изисква квалифициран електронен сертификат да бъде издаден на подписващия от регистриран квалифициран доставчик на доверителни услуги (QTSP).

Квалифицираните сертификати се създават в сертифицирана, силно защитена среда, следвайки криптографски принципи и техники, използващи инфраструктура с публичен ключ (PKI). За да отговарят на изискванията на eIDAS, квалифицираните доставчици на доверителни услуги (QTSP) проверяват самоличността на подписващия и автентичността на документите за самоличност. Тези доставчици, подлежат на редовни одити и се контролират от правителството. Официалният списък на QTSP в Европа може да бъде намерен тук. КЕП често се изисква за договори с висока стойност и чувствителна информация, тъй като договорите, подписани с КЕП, се считат за валидни и от спорещата страна зависи да докаже, че подписът е невалиден.

Квалифицирани електронни подписи (КЕП) от Evrotrust

Получаването на квалифициран електронен подпис от Evrotrust е повече от лесно, всичко, което се изисква е смартфон и 3 минути за регистрация в приложението на Evrotrust - без USB устройства, четци на карти или друга техника. Няма нужда и от физическо посещение за проверка на самоличността н апотребителя. След като вашият квалифициран сертификат за електронен подпис бъде издаден, можете да го използвате неограничен брой пъти, за да подписвате електронно всякакви документи навсякъде и по всяко време!

Характеристиките на КЕП от Evrotrust

Удостоверяване - КЕП от Evrotrust използва най-силните механизми за проверка на самоличността на подписващия. Това включва многофакторно удостоверяване, лицево разпознаване и биометрични данни.

Цялостност - КЕП от Evrotrust гарантира, че съдържанието на документа не е променяно след подписването му. Всяка манипулация на документа след подписа води до невалидност на самия подпис.

Без отказ - КЕП от Evrotrust не позволява на подписалите да откажат участието си след процеса на подписване. Това се постига чрез използването на криптографски техники, които свързват подписа с подписващия и намалят възможността от измами.

Съответствие с нормативната уредба - Evrotrust е квалифициран доставчик на доверителни услуги, официално вписан в Официалния Вестник на на Европейските Общности. Компанията има право да издава квалифицирани сертификати за електронни подписи, отговарящи на най-високите европейски стандарти.

Ползи от използването на КЕП от Evrotrust

  • Ефективност: Документите се подписват и обменят по електронен път, намалявайки разходите, времето и хората, необходими за отпечатванете, контрола и съхранението на документите. Електронните работни потоци, също така, минимизират риска от грешки, свързани с ръчно обработване на данни на хартиени копия.
  • Сигурност: КЕП от Evrotrust предлага високо ниво на сигурност чрез механизми за криптиране и удостоверяване, свеждайки до минимум риска от измами и неоторизиран достъп. КЕП се придържа към международните стандарти, което го прави подходящ за трансгранични транзакции и сътрудничество.
  • Подобрено удовлетворение: Вашите клиенти подписват своите договори дистанционно, когато им е удобно и без да е нужно да посещават клон на фирмата, а служителите могат да се съсредоточат върху своите задачи.
  • Въздействие върху околната среда: Елиминирайки документите на хартиени носители, КЕП допринася за по-устойчива и екологична бизнес среда, подкрепяща ESG стратегията на вашата организация.
  • Оперативна съвместимост: КЕП от Evrotrust е признат в целия Европейски съюз, благодарение на признанието ни от регламента eIDAS. Нашите подписи могат да се използват зад граница със същата правна сила.

Най-лесната КЕП регистрация

1. Потребителят трябва да се регистрира в мобилното приложение на Evrotrust (iOS / Android / Huawei) или в мобилното приложение на вашата организация, чрез интеграция на Evrotrust white label SDK.

2. Използвайки камерата на телефона си, потребителят сканира своя документ за самоличност и прави биометрично селфи с лицево разпознаване.

3. Evrotrust извършва проверка на самоличността на потребителя в реално време и издава квалифицирания му сертификат за подпис в рамките на няколко секунди.

4. Готово! Потребителят е готов да подпише с КЕП необходимите документи директно в приложението на вашата организация или това на Evrotrust.

Независимо дали сте мултинационална корпорация или малък стартъп, квалифицираният електронен подпис (КЕП) играе основна роля към запазването на конкурентоспособността в развиващата се сферана електронните бизнес транзакции.