Evrotrust получи отличие като нотифицирана схема от ЕС.

Схемата за електронна идентификация (eID) на Evrotrust беше официално призната за нотифицирана и вписана в Официалния Вестник на Европейските Общности.

Evrotrust в готов да посрещне развиващата се дигитална трансформация на бизнеса, придобиваща популярност из цял свят. Команията насърчава изграждането на безопасна и надеждна среда на елетронно извършващи се процеси и взаимоотношения. След нотифицирането на eID схемата си в Европейския Съюз, Evrotrust затвърди позицията си като лидер на пазара на удостоверителните услуги.

Какво представлява eID схемата на Evrotrust?

Схемата за електронна идентификация на Евротръст е цялостна система, която позволява чрез мобилно приложение физически и юридически лица да потвърждават самоличността си пред банки, застрахователни компании и други частни лица, както и пред държавата, с цел да им бъде предоставен електронен достъп до услуги.

Имате още въпроси свързани с eID? Разгледайте нашия Q&A!

Пътят на Evrotrust до нотификацията

През май 2023 г. схемата за електронна идентификация на Evrotrust беше проверена от Европейската Комисия, която излезе със становище, че услугите на компанията отговарят на изискванията на eIDAS за нотифициране.

Въз основа на тази проверка Министерският съвет на Република България прие решение от 23 май 2023 г., с което признава схемата на Evrotrust за национална схема и възлага на министъра на Електронното Управление да я нотифицира.

Процедурата по уведомяване приключи на 5 юли 2023 г. и схемата на Evrotrust беше публикувана в Официален вестник на Европейските Общности. Това дава право на български и европейски граждани да получат електронен достъп до всички публични услуги в ЕС чрез Evrotrust. Статуса на eID схемата на Evrotrust е достъпно от официалния списък на ЕС на нотифицираните схеми.

Какви са предимствата на eID схемата на Evrotrust пред схемите на останалите страни-членки на ЕС?

Предимствата на Евротръст пред други схеми за електронна идентификация са следните:

  • eID схемата на Евротръст предоставя изцяло отдалечена регистрация на физически и юридически лица, без физическо присъствие и с максимално ниво на сигурност.
  • Схемата на Евротръст се използва изцяло чрез мобилно смарт устройство, което я прави достъпна от всеки.
  • Схемата на Евротръст покрива нива на осигуреност “значително” и “високо”, превръщайки я в едно от най-сигурните решения за електронна идентификация в ЕС.
  • eID на Евротръст е първата схема в ЕС, която дава възможност за електронна идентификация на физически и юридически лица.
  • Схемата на Евротръст позволява да се използва от
    граждани на повече от 60 държави, включително и такива извън ЕС. По-голямата част от другите национални схеми, могат да се използват само от гражданите на държавата, където е установена схемата.

Разгледайте пълния списък с предимства на Евротръст схемата.

Какво следва?

Evrotrust се ангажира да водим пътя в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталната идентичност и да сме пред кривата, когато става въпрос за възникващи заплахи за киберсигурността и потребителски изисквания.

Иновациите и сътрудничеството са в основата на нашата мисия. Работим ръка за ръка с управляващите органи, правителствата и бизнеса, тъй като вярваме, че заедно можем да изградим едно по-сигурно и надежно бъдеще на електронните услуги и дигиталната идентичност.

Evrotrust взима активно участие в инициативи, които подпомагат образованието на специалистите от бизнес средите за глобалните промени свързани с дигитализацията и сигурността на онлайн процесите по идентификация и е-подписване. Заедно изграждаме по-сигурена и безпроблемна дигитална среда за всички.