Изпращането и получаването на съдебни решения вече е възможно през телефона

Българската “Евротръст Технолъджис” АД е единствената компания в Европа, която предлага услугата квалифицирана препоръчана електронна поща с 2 технологии - през смартфон и през имейл

София, 9 февруари 2021 г. - Всички видове частни и официални документи, включително и съдебни решения, за които се изисква обратна разписка, вече могат да се изпращат и получават и през мобилния телефон чрез предлаганата от българската компания Evrotrust Technologies услуга - квалифицирана препоръчана електронна поща. Компанията, която предоставя също уникална по своята функционалност технология и мобилно приложение за отдалечени и квалифицирани е-идентификация и е-подпис, е единственият сертифициран доставчик на услугата в България. Освен това, в цяла Европа само Evrotrust Technologies предлага електронна препоръчана поща с две технологии - през смартфон и през имейл.

Квалифицираната препоръчана електронна поща е дигитален еквивалент на класическата препоръчана поща с обратна разписка и има същата правна стойност. Тя дава възможност за сигурно изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи и друго съдържание. Изпращането на данни по електронна препоръчана поща може да се осъществява 24/7/365. Електронната препоръчана поща е най-бързият и удобен начин за получаване и изпращане на документи, спестяващ време и средства, и осигуряващ безопасна среда в условията на пандемията от COVID-19.

Квалифицираната препоръчана електронна поща на Evrotrust Technologies предоставя доказателство за изпращането и получаването на данните, и защитава предаваните документи срещу риск от загуба, кражба, повреда или непозволени изменения. Чрез нея се удостоверява времето на изпращане, съответно получаване, на документи и съобщения от изпращача, респективно получателя. Услугата предоставя и доказателства за комуникацията.

“Отдалечените и квалифицираните услуги като електронната препоръчана поща, е-идентификацията и е-подписът дават възможност да се изпращат и получават документи само за няколко секунди. Това пести ценно време. Допълнително, в условията на вирусна епидемия това гарантира безопасността и сигурността ни. По този начин не излагаме на излишен риск здравето на всички хора, които биха били ангажирани с физическото предоставяне на документите на ръка и лице в лице. Незабавното и отдалечено връчване на електронни документи и съобщения има същата правна стойност като традиционната препоръчана поща. Ние сме първите в Европа, която предлагат услугата препоръчана електронна поща чрез две технологии - през мобилен телефон и имейл”, коментира проф. д-р Георги Димитров, член на Съвета на директорите на Evrotrust.

Evrotrust е интегриран от редица държавни институции, големите банки, застрахователи, пенсионни компании, лизингови дружества, телекоми, и др., което значително улеснява достъпа на гражданите до предлаганите от тях дигитални услуги. С отдалечените и квалифицирани е-идентификация и е-подпис на Evrotrust могат да се заявяват дигиталните услуги на Агенцията по вписванията чрез единния й портал, обединяващ Имотния регистър, Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и електронното свидетелство за съдимост, достъпно чрез сайта на Министерство на правосъдието. През мобилното приложение за отдалечени и квалифицирани е-идентификация и е-подпис на Evrotrust може да се заяви и получи персонален идентификационен код (ПИК) от Националния осигурителен институт (НОИ). ПИК може да се поиска директно през мобилния телефон.

Квалифицираният електронен подпис на Evrotrust, използван от мобилно приложение, е напълно законен и равностоен на саморъчния подпис на хартия, а квалифицираната електронна идентификация замества предоставянето на лична карта. Приложението отговаря на всички изисквания и стандарти за информационна сигурност. Evrotrustизползва автоматизирано разпознаване чрез технология за 3D биометрия на лицето през камерата на телефона и чрез документа за самоличност. Мобилното приложение на Evrotrust може да бъде свалено безплатно от Google Play или App Store на всяко смарт устройство - телефон или таблет с операционна система iOS и Android.