Големи постижения в електронните услуги предоставяни от държавната администрация

Сега българските граждани се нуждаят само от смартфон и мобилното приложение Evrotrust, за да използват над 190 услуги на eGov портала на Държавната агенция за електронно управление. Целта е през следващите 4 години всички държавни и общински услуги да бъдат достъпни напълно дистанционно.

Достъпът до административните електронни услуги и подписването на документи с мобилен квалифициран електронен подпис ще донесе огромни ползи за всеки гражданин, работещ с администрациите. Сега правителството може да предложи сигурна идентификация за предоставяне на услуги от всички държавни институции, включително общините. Това значително ще подобри административните разходи за правителството и бизнеса и ще насърчи дигиталната икономика в България.

За клиента

Община Бургас