Нова Актуализация (официално издание v.23.3.0)

Дата на предстояща актуализация: Октомври 23 2023 Уважаеми клиенти и партньори на Evrotrust, щастливи сме да обявим пускането на Evrotrust v.23.3.0. Актуализацията е планирана за 23 Октомври 2023 г. и се очаква да започне в 21:00 часа българско време с приблизително 3 часа продължителност. Подробности за подобренията и промените може да намерите по-долу.

Нова услуга: Evrotrust Web SDK

Интегрирайте нашата нова услуга - Evrotrust Web SDK, във Вашето уеб или мобилно приложение и заявявайте идентификация на клиенти само в 2 стъпки – проверка на документ за самоличност и лицево сканиране. След това изпратете документи за електронно подписване с OTP на Вашия клиент: 1. Web SDK предоставя кратък процес на идентификация с лесни за следване стъпки; 2. Поддържаме всички методи за контрол, които вече познавате, за да гарантираме, че документите за самоличност са истински, валидни и принадлежат на потребителя, който ще премине стъпката за сканиране на лице. Ние проверяваме и доказваме самоличността на клиента. Вие получавате проверените PII данни след успешна идентификация; 3. Web SDK от Evrotrust е сертифицирана доверителна услуга. Резервирайте консултация с нас, за да разберете как можете да интегрирате Web SDK идентификация от Evrotrust във Вашето уеб или мобилно приложение.

Мобилно Приложение

Актуализирайте своето Evrotrust приложение до последната налична версия - v.2.0.415 за Android and v.2.0.702 за iOS.

{НОВО} Мобилното приложение на Evrotrust вече е достъпно за потребителите на Huawei в AppGallery

Вече можете да намерите и изтеглите мобилното приложение Evrotrust на Вашето Huawei устройство от AppGallery.

{ПОДОБРЕНО} Актуализация на сигурността

Актуализиран метод за криптиране на мобилното приложение на Evrotrust.

{ПОПРАВЕНО} iPhone 14 & iPhone 14 Pro корекция на проблем за сканиране на документи

Поправихме проявил се проблем при сканирането на документи за тези модели устройства.

{ПОПРАВЕНО} Коригиран проблем за издаване на сертификат

Някои от нашите потребители имаха проблеми с издаването на нови сертификати. Грешката вече е отстранена и няма вероятност да се проявява в актуализираната версиия на приложението.

{ПОПРАВЕНО} Коригиран проблем с неподдържани символи в адресното поле

Символът <”, and “>” не е разрешен при попълването на полето за адрес в процеса на регистрация на нов профил или по време на актуализиране на потребителския профил.

API

Последа API v.1.0.223 версия

{НОВО} Добавете анотации към вашите PDF файлове, когато изпращате документи за електронно подписване

Добавихме нови избирателни параметри за PDF анотации към: /document/doc/online /document/group/online /document/doc/offline /document/doc/offline/file /document/group/offline /document/group/offline/file Кога да ги използвате? 1. В случаите, когато вашата организация трябва да добави входящ номер и дата в специално обособено поле на PDF документа в момента на електронното подписване. Без притеснения – изпратете ни заявка с необходимите параметри и ние ще добавим данните в посочените полета към PDF документа в момента на подписването. 2. В случаите, когато вашата организация трябва да добави име и длъжност на представител на компанията в специално обособено поле на PDF документа в момента на електронното подписване. Изпратете ни заявка с необходимите параметри и ние ще добавим данните в посочените полета към PDF документа в момента на подписването. Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите нужди и да отговорим на въпросите Ви.

{ПОДОБРЕНО} OTP електронно подписване – независимо от регистрите за проверка (важи за БГ регистри)

Свържете се с нас, за да обсъдим текущата Ви интеграция и как да я оптимизирате. За всички API заявки за сценарии, специфични за OTP електронно подписване, направихме „код на грешка 469“: „Заявката не може да бъде обработена. Проверката на регистрацията не е успешна.“ /document/doc/offline /document/doc/offline/file /document/group/offline /document/group/offline/file /document/doc/identification/offline /document/doc/identification/offline/file /hash/offline/init /hash/offline/file/init /hash/group/offline/init /hash/group/offline/file/init /document/doc/identification/offline Нов параметър - “RegisterCheck” добавен в отговори за следните API заявки: /document/status /document/group/status /document/thread/status /document/threads/status /hash/group/offline/check /hash/offline/check “RegisterCheck” ви дава информация дали е имало проверка в регистъра или не. Въз основа на това можете да решите какво е BNA (най-доброто следващо действие) за Вашия процес.

{НОВО} Подаване на заявки за OTP електронно подписване с номер на паспорт

Вече можете да изпращате заявки за OTP електронно подписване с номера на паспорта на Вашия клиент. Добавихме незадължителен параметър „documentType“ в следните API заявки: /document/doc/offline /document/doc/offline/file /document/group/offline /document/group/offline/file /document/doc/identification/offline /document/doc/identification/offline/file /hash/offline/init /hash/offline/file/init /hash/group/offline/init /hash/group/offline/file/init /document/doc/identification/offline

{НОВО} Услугата за удостоверяване 2FA вече налична с лицево сканиране

Сега можете да поискате от Вашите клиенти да потвърдят идентификацията си с принудително сканиране на лице, независимо от биометричните данни на устройството, което използват и с по-високо ниво на сигурност. Новият процес се препоръчва за потвърждение при влизане в потребителския акаунт, потвърждение на заявки за плащане и много други. /document/auth/online Включен нов незадължителен параметър “BioRequired” =”0” or “1”

{НОВО} Обратно извикване на API – повторни опити и авторизация

Авторизация: Добавихме опция за удостоверяване на клиентските сертификати – издайте сертификат и ни го изпратете, за да го настроим. Повторни опити: Ако получим отговор http код 200 или 204, повторен опит няма да бъде направен. В случай на липса на отговор, грешка или изчакване – ще направим още 2 повторни опита. Времето между всеки повторен опит е 30 секунди.