Услугите на близо 20% от общините в България вече са достъпни директно през смартфона след интеграция с Evrotrust

За първи път над 50 общини предлагат е-услуги на гражданите и бизнеса чрез е-идентификация и е-подпис директно през телефона

София, 27 май 2020 - За първи път петдесет и две общини в България - близо 20% от всички в страната, започнаха да предоставят услугите си на гражданите и бизнеса чрез отдалечена e-идентификация и посредством е-подписи на документи директно през мобилния телефон - най-бързият и удобен начин за отдалечено получаване на административна услуга, спестяващ време и средства.

Това стана възможно след интеграция на Evrotrust Technologies, осигуряваща технология и мобилно приложение за е-идентификация, е-подпис и препоръчана е-поща изцяло по дигитален път, без аналог в света като функционалност, в портала за електронни административни услуги auslugi.com, в който към момента са включени 52 общини в България.

Общините с интегриран Evrotrust

Първата община, интегрирала Evrotrust, е Бургас. Останалите са предимно средни и по-малки - Банско, Козлодуй, Сандански, Разград, Враца, Троян, Кърджали, Карлово, Севлиево и други (пълният списък тук). Сред институциите, които вече предоставят е-услуги с Evrotrust, е и една областна администрация - Перник.

С интеграцията всеки гражданин и всяка фирма (представляващият фирмата или упълномощено лице) може да заяви услуга в някоя от тези общини по електронен път, да се идентифицира отдалечено с Evrotrust и да подпише необходимите документи с квалифициран е-подпис (КЕП) на Evrotrust.

Това е голяма стъпка към дигиталната трансформация на държавата ни. Evrotrust е мощен инструмент за дигитализация на услугите на държавната администрация, което носи огромни ползи и предимства на гражданите и бизнеса и очакванията ни са постепенно да бъдем интегрирани от всички институции”, коментира проф. д-р Георги Димитров, член на съвета на директорите на Evrotrust.

Електронният подпис на Evrotrust е напълно законен и равностоен на собственоръчно поставен подпис на хартия. Приложението отговаря на всички изисквания и стандарти за информационна сигурност. Evrotrust използва автоматизирано разпознаване чрез технология за 3D биометрия на лицето през камерата на телефона и чрез документа за самоличност. Мобилното приложение на Evrotrust може да бъде свалено безплатно от Google Play или App Store на всяко смарт устройство - телефон или таблет с операционна система iOS и Android. Първите пет подписа през приложението са безплатни. Evrotrustвече е интегриран от големите банки, застрахователи, пенсионни компании и телекоми.

Ръст на ползвателите на Evrotrust

Само за изминалата една седмица Evrotrust регистрира над 10 хил. нови потребители на мобилното си приложение, с което общият им брой надхвърля 70 хил. Компанията отчита и неколкократно увеличение на е-подписите на своите потребители. “През периода на извънредното положение заради епидемията от коронавируса отбелязахме петкратен ръст на регистрациите и броя сваляния на мобилното ни приложение, както и десетократно увеличение на е-подписите през апликацията ни. Това беше изключително натоварен и отговорен за нас период, защото точно в този момент отдалечената е-идентификация и електронният подпис от една страна дадоха възможност на хората да защитят здравето и живота си, а от друга им позволиха да продължат да развиват бизнеса си, доколкото е възможно, както и да получават услуги от доставчици и държавата”, коментира проф. Георги Димитров, член на съвета на директорите на Evrotrust.

Ползата от Evrotrust за бизнеса при схемите 3/10 и 30/100 за безвъзмездно подпомагане по линия на СOVID-19

Бизнесът в България може да използва Evrotrust и при кандидатстването за безвъзмездна помощ по процедурите, известни като 3/10 (малки и микро предприятия) и 30/100 (средни предприятия), предвидени от българското правителство за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и осигурени от бюджета на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

При първата - 3/10, до 15 юни всяка малка фирма в България, без значение от сферата на дейност (с изключение на селското стопанство), която е: отчела 20% спад на оборота си през април спрямо средномесечния оборот през 2019 г.; регистрирана и осъществява дейност преди 1 юли 2019 г.; има минимум 30 хил. лв. оборот за предходната година и до 50 души персонал, може да получи от 3 до 10 хил. лв. безвъзмездна помощ (но не повече от 10% от оборота за 2019 г.), предвидена в процедурата “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Кандидатстването се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), а документите могат да бъдат разписани с квалифицираните е-подписи на Evrotrust.

При схемата 30/100, всяка средна фирма, която е: отчела 20% спад на оборота си в някой от месеците след 1 февруари до месеца, предхождащ кандидатстването, спрямо спрямо средномесечния оборот през 2019 г.; регистрирана до 31 декември 2018 г.; има минимум 3 млн. лв. и максимум 50 млн. лв. оборот за 2019 г., може да получи от 30 до 100 хил. лв. (но не повече от 1% от оборота за 2019 г.). Също както процедурата за подпомагане на микро- и малките фирми и тази ще се проведе изцяло електронно - чрез ИСУН 2020, което изисква е-подпис, достъпен чрез Evrotrust. Конкретната дата, на която ще бъде отворена схемата за кандидатстване, предстои да бъде обявена.

През март Evrotrust стана част от инициативата на Държавна агенция “Електронно управление” (ДАЕУ), предоставяща възможност на гражданите и бизнеса да заявяват административни услуги от държавата електронно чрез единния портал egov.bg, като подписват безплатно заявленията си с мобилния квалифициран е-подпис на компанията за периода на извънредното положение. С е-подпис на Evrotrust и през egov.bg гражданите могат да изискват електронно и услуги от общините в България, значителна част от които вече са интегрирани или са в процес на интеграция с ДАЕУ. Също така през целия период на извънредното положение Evrotrust предоставяше безплатно е-подписи на българските граждани и малкия и средния бизнес.

За клиента

Община Бургас