Услугите на Агенцията по вписванията вече са достъпни с е-подпис директно през телефона

От днес потребителите в България могат да заявяват е-услугите на агенцията с мобилното приложение на Evrotrust през новия единен портал, обединяващ Имотния регистър, Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

София, 27 юли 2020 - От днес потребителите в България могат да заявяват и ползват електронните услуги на Агенцията по вписванията чрез отдалечени и квалифицирани е-идентификация и е-подпис на българската компания Evrotrust Technologies, чието мобилно приложение за целта е без аналог в света като функционалност и удобство. Също от днес е достъпен и единният портал на агенцията, обединяващ Имотния регистър, Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Чрез единния портал потребителите могат да подават документи за регистрация или заличаване на юридически лица, финансови отчети, промяна на фирмени обстоятелства, да проверяват автентичността на удостоверенията за тежести върху имоти и др. С Evrotrustгражданите и бизнесът могат да подписват заявления директно през мобилния телефон - най-бързият и удобен начин за получаване на административна услуга, спестяващ време и средства, и осигуряващ безопасна среда.

По данни на Агенцията по вписванията още по време на тестовия период е регистриран силен интерес от потребителите към е-услугите й.

Квалифицираният мобилен е-подпис на Evrotrust има правната стойност на на саморъчен подпис при подписването на електронни документи. Към момента близо 90 хил. потребители използват мобилното приложение на компанията.

“С интеграцията на нашето приложение от страна на Агенцията по вписванията улесняваме работата на гражданите и бизнеса при използването на услугите на агенцията по линия на Търговския и Имотния регистър, които от днес са достъпни в единен портал. Съвместната ни работата с агенцията отново показа, че Evrotrust е мощен инструмент за дигитализация на услугите на държавната администрация, което носи огромни ползи и предимства за гражданите и бизнеса. Очакванията ни са постепенно да бъдем интегрирани от всички институции”, коментира проф. д-р Георги Димитров, член на съвета на директорите на Evrotrust.