Evrotrust се присъединява към групата от експерти, която ще разработва правилника за Дигиталното Евро.

ЕС обособи група от екперти, които още работят по създаването на единни права и препоръки, свързани с въвеждането на Дигиталното Евро.

Електронните валути придобиват все по-голяма популарност в целия свят, а тяхното встъпване в експлоатация е само въпрос на време. Сред тези валути е и предложението за въвеждане на Дигитално Евро, което в последните няколко седмици привлече вниманието на водещите финансови експерти и корпорации в държавите членки на ЕС. Този проект драстично променя установените норми на паричната система на Европейския съюз. За да осигури плавен преход към елетронната парична единица, Европейската централна банка (ЕЦБ) създаде специално обособена група от екперти, с дългогодишен опит във финансовата, правната, технологичната и други индустрии, които ще работят по разработването на единни правила и препоръки свързани с въвеждането и използването на Дигиталното Евро. Като водеща компания в сферата на доверените услуги, Evrotrust също ще вземе участие при създаването на пралника.

Каква е ролята на групата от експерти?

Групата за разработване на правилата за Дигиталното Евро е основен елемент за успешното приложение на проекта, която има за цел създаването на единен правлник, по който да се ръководят всички държави членки на ЕС. Тя се състои от експерти от различни области, включително такива от киберсигурност, финансофия, технологичния, правния и други сектори. Чрез комбиниране на различна експертиза, ЕЦБ гарантира, че Дигиталното Евро е разработено, така че да отговаря на ключови проблеми, засягащи предлагането на финанасови услуги в днешно време.

Участие на Evrotrust в групата от експерти

Като иновативна компания в сферата на доверителните услуги, Evrotrust се ангажира да бъде в съотвествие с всички правила и разпоредби на ЕС и да информира своите клиенти и партньори за предстоящи новости и промени, които биха имали отпечатък върху техният бизнес. Ето защо ставаме част от групата на ЕЦБ за разработване на правилника за Дигиталното Евро. В този проект, Evrotrust ще бъде представлявана от проф. д-р Георги Димитров, Председател на Борда на Директорите и експерт в областта на дигиталната трансформация. Със своите обширни познания в правната и доверителната сфера, проф. д-р Димитров ще допринесе с ценни знания за въвеждането на Дигиталното Евро.

Резюме

Групата от екперти играе основна роля в развитието на проекта за Дигитално Евро. Тя е ориентира към създаването на единен правилник, който ще помогне на държавите членки на ЕС лесно и бързо да въведат в експлоатация новата цифрова валута. Основната цел на  Европейската централна банка е да проправи пътя на сигурното и устойчиво дигитално развитие на бизнеза в ЕС, което е в съответствие с бързоразвиващите се нужди на потребителите.