Евротръст предлага безплатни квалифицирани електронни подписи по време на извънредното положение!

Поради извънредното положение в България, Evrotrust предлага квалифициран електронен подпис (КЕП) за физически лица и фирми безплатно за 30 дни. Можете да използвате вашия КЕП, за да подадете по електронен път всяка заявка за обществена услуга, предоставяна от българските държавни органи и други публични институции.

Освен чрез портала за услуги и информация www.egov.bg , поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“, можете да използвате тези услуги чрез сайтовете на министерства, общини и държавни агенции. Това ще намали необходимостта на гражданите и бизнеса да посещават лично клонове на държавни и общински институции, за да подадат документи в НАП, НОИ, Агенцията по вписванията или да получат дубликат на акт за раждане/семейно положение, или да сменят мобилния си оператор или да поискат определено разрешение.


Електронното подписване може да се извърши през Портала за подписване - portal.evrotrust.com. Всичко, което трябва да направите, е да изтеглите мобилното приложение на Evrotrust, да се регистрирате с лична карта и селфи. Системата автоматично ще ви издаде квалифициран електронен подпис с определена продължителност. След като получите своя квалифициран електронен подпис, посетете сайта www.egov.bg , изберете „Личен профил“ и изберете „Влезте с облачен/мобилен квалифициран електронен подпис“.