1300 кандидат-студенти положиха онлайн приемни изпити в УНСС чрез е-идентификация на Evrotrust през мобилни телефони

За първи път в историята на българското образование български университет провежда онлайн изпити чрез облачна технология за отдалечена идентификация през телефона

София, 9 юли 2020 - За първи път в историята на българското образование български университет провежда онлайн изпити посредством мобилна облачна услуга за дигитална идентификация и автентикация директно през смартфон. В края на юни Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) проведе онлайн предварителни кандидатстудентски изпити с използване на разработеното в България мобилно приложение за отдалечена е-идентификация на българската компания Evrotrust Technologies.

От възможността за онлайн изпит и дигиталната идентификация на Evrotrust са се възползвали общо 1300 кандидат-студенти в УНСС, сочат данните на университета. Преди началото на изпита УНСС проведе видео и аудио запис и проверка на помещението, в което се намира кандидат-студентът, както и видео и аудио запис на работната маса/бюро. По време на изпита е извършено непрекъснато разпознаване на образа на кандидата чрез сравнение със снимката му в регистъра на МВР и е анализиран звуковият фон на помещението, в което е проведен изпитът, за да не се допусне преписване или подсказване.

Провеждането на предварителните онлайн приемни изпити спестява време на кандидатите и гарантира работа в безопасна от гледна точка на здравето среда.

“УНСС е единственият университет в България, който проведе приемни изпити с е-идентификация на Evrotrust. Преди започване на изпита извършихме проверка на кандидат-студентите чрез автоматизирано разпознаване на лицата пред камерата на телефона през технология за 3D биометрия и документите им за самоличност в системата на МВР. Системата работи безпроблемно и дава гаранция на високо ниво за автентикация на кандидатите и на процеса на провеждане на изпита”, коментира проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи на УНСС.

С цел опазването на здравето на кандидат-студентите в условията на епидемиологична обстановка, УНСС проведе онлайн предварителни приемни изпити. От близо пет години университетът дигитализира целия учебен процес и пръв в страната въведе е-студентска книжка“.

Evrotrust е мощен инструмент за дигитализация на университетите. Проведените онлайн предварителни приемни изпити в УНСС показват, че мобилното ни приложение става все по-предпочитано от потребителите и младите хора. Извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка ускориха дигитализацията на държавата. УНСС даде пример на останалите висши училища като започна този процес преди няколко години и интегрира приложението ни”, каза проф.д-р Георги Димитров, член на съвета на директорите на Evrotrust.