Европейски проекти

На 10.04.2023г. Евротръст Технолъджис АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост, по процедура: Технологична модернизация.

Общата стойност на проекта е 700 000.00лв., от които 350 000.00лв. безвъзмездно финансиране и 350 000.00лв. самофинансиране от бенефициента.

Цел  на проекта: Основната цел на проектното предложение е да се разшири производственият капацитет на съществуващият стопански обект на Евротръст технолъджис АД в гр. София, посредством инвестиция в 'Специализирана софтуерна система за електронна идентификация на юридически лица, сървъри за развойна среда, дискови разширителни корпуси и комутатори.

Начало на проекта: 10.04.2023г.

Край на проекта: 10.04.2024г.

__________________________

07.07.2023 г. 

Открит избор с Публична покана за избор на изпълнител/ли за:
Доставка на ДМА и ДНА по следните обособени позиции:

ОП 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:
- Сървър за развойна среда - 4бр.
- Дисков разширителен корпус - 2бр.
- Управляем суич/комутатор - 4бр.

ОП 2 Доставка, внедряване и интегриране на специализирана софтуерна система за електронна идентификация на юридически лица

Краен срок за подаване на оферти 14.07.2023г.

Документите за кандидатстване можете да свалите от тук