Архив

Договори

Общи условия на договор с корпоративни клиенти

Oбщи условия на договора за удостоверителни, информационни, криптографски и други услуги

Общи условия на договора за удостоверителни, информационни, криптографски и други услуги

Клауза Регистриращ орган

Тарифа за предоставяни удостоверителни, информационни, криптографски и консултантски услуги

Договор за квалифицирани удостоверителни услуги за клиенти на „Евротръст Технолъджис“ АД, декларация - съгласие от титуляря/създателя, заявка за предоставяне на удостоверителни услуги за издаване на квалифицирано удостоверение, физическо лице

Договор за квалифицирани удостоверителни услуги за клиенти на „Евротръст Технолъджис“ АД, декларация - съгласие от създателя, заявка за предоставяне на удостоверителни услуги за издаване на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен печат, юридическо лице

Договор за квалифицирани удостоверителни услуги за клиенти на „Евротръст Технолъджис“ АД, декларация - съгласие от титуляря, заявка за предоставяне на удостоверителни услуги за издаване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис, в случаи, в които физическото лице (Титуляр) е асоциирано с организация/юридическо лице

Договор за квалифицирани удостоверителни услуги за клиенти на „Евротръст Технолъджис“ АД, декларация - съгласие от титуляря, заявка за предоставяне на удостоверителни услуги за издаване на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис, в случаи, в които физическото лице (Титуляр) е асоциирано с организация/юридическо лице

Договор за квалифицирани удостоверителни услуги за клиенти на „Евротръст Технолъджис“ АД, декларация - съгласие от титуляря, заявка за предоставяне на удостоверителни услуги за издаване на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт

Договор за удостоверителни услуги – услуга Електронна идентификация

Пълномощно, необходимо за издаване на квалифицирано удостоверение

Общи условия на договор с корпоративни клиенти

Тарифа за предоставяни удостоверителни, информационни, криптографска и консултанска услуги. Версия: 1.0

Тарифа за предоставяни удостоверителни, информационни, криптографска и консултанска услуги. Версия: 3.0

Тарифа за предоставяни удостоверителни, информационни, криптографска и консултанска услуги. Версия: 3.1

Договор за квалифицирани удостоверителни услуги за клиенти на "Евротръст Технолъджис" АД. Версия 2.0

Договор за квалифицирани удостоверителни услуги за клиенти на "Евротръст Технолъджис" АД. Версия 2.0

Декларация - Съгласие от титуляра/създателя. Версия 2.0

Договор за използване на услугите, достъпни чрез приложението на "Евротръст Технолъджис" АД. Версия 1.0

Общи условия на договора за предоставяни удостоверителни, информационни, криптографска и консултанска услуги. Версия: 1.0

Общи условия на договора за предоставяни удостоверителни, информационни, криптографска и консултанска услуги. Версия: 2.0

Изявление относно инфраструктурата на публличния ключ. Версия: 2.1

Изявление относно инфраструктурата на публличния ключ. Версия: 3.0

Клауза за автоматизирано подписване към Общи условия на договор с корпоративни клиенти

Общи условия на договор с корпоративни клиенти

Договор за използване на услугите, достъпни чрез приложението на „Евротръст Технолъджис“ АД

Договор за удостоверителни услуги – издаване на краткосрочно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис

Общи условия на договор с корпоративни клиенти

Договор за квалифицирани удостоверителни услуги за клиенти на „Евротръст Технолъджис“ АД, декларация - съгласие от титуляря/създателя, заявка за предоставяне на удостоверителни услуги за издаване на квалифицирано удостоверение, физическо лице

Договор за квалифицирани удостоверителни услуги за клиенти на „Евротръст Технолъджис“ АД, декларация - съгласие от титуляря, заявка за предоставяне на удостоверителни услуги за издаване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис, в случаи, в които физическото лице (Титуляр) е асоциирано с организация/юридическо лице

Договор за квалифицирани удостоверителни услуги за клиенти на „Евротръст Технолъджис“ АД, декларация - съгласие от титуляря, заявка за предоставяне на удостоверителни услуги за издаване на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис, в случаи, в които физическото лице (Титуляр) е асоциирано с организация/юридическо лице

Сертификати и политики

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен Подпис/Печат

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен Подпис / Печат

Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, приложима към предоставяните от „Евротръст Технолъджис“ АД удостоверителни, информационни, криптографски и други услуги

Политика за защита на личните данни, приложима към предоставяните от „Евротръст Технолъджис“ АД услуги чрез мобилното приложение Evrotrust

Политики и практики

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга на регистриращ орган за идентификация и проверка на специфични атрибути за издаване на удостоверение чрез система за отдалечена видео идентификация

Политика за защита на личните данни, приложима към предоставяните от „Eвротръст Tехнолъджис“ АД удостоверителни, информационни, криптографски и други услуги

Политика за защита на личните данни, приложима към предоставяните от „Евротръст Технолъджис“ АД услуги чрез мобилното приложение Evrotrust

Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги

Политика и практика при предоставяне на услуга за отдалечено подписване с електронен подпис/печат

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана на национално ниво услуга за електронна идентификация

Политика и практика при предоставяне на услуга за отдалечено подписване с електронен Подпис / Печат

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга за издаване на атрибутивно удостоверение

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана на национално ниво услуга за електронна идентификация през уеб интерфейс

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис/печат

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис/печат

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт

Политика и практика на услуга за предоставяне на квалифицирани електронни времеви печати

Политика и практика на услуга по квалифицирано валидиране на квалифицирани електронни подписи/печати

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга за имейл препоръчана поща

Политика и практика при предоставяне на услуга по квалифицирано съхраняване на квалифицирани електронни подписи/печати

Изявление относно инфраструктурата на публичния ключ (PKI Disclosure statement/PDS)

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга за издаване на атрибутивно удостоверение

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана на национално ниво услуга за електронна идентификация

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга на регистриращ орган за идентификация и проверка на специфични атрибути за издаване на удостоверение чрез физическо присъствие

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга на регистриращ орган за идентификация и проверка на специфични атрибути за издаване на удостоверение чрез система за отдалечена видео идентификация

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис/печат. Версия: 2.1

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис/печат. Версия: 2.2

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис/печат. Версия: 2.3

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис/печат. Версия: 2.4

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис/печат. Версия: 3.0

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис/печат. Версия: 2.1

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис/печат. Версия: 2.2

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис/печат. Версия: 2.3

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис/печат. Версия: 2.4

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис/печат

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт. Версия: 1.0

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт. Версия: 1.1

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт. Версия: 1.2

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт. Версия: 1.3

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт. Версия: 1.4

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт. Версия: 2.0

Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги. Версия: 2.1

Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги. Версия: 2.2

Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги. Версия: 2.4

Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги. Версия: 3.0

Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги. Версия: 3.1

Политика за квалифицирано валидиране. Версия: 1.0

Политика за квалифицирано валидиране. Версия: 1.1

Политика и практика на услуга по квалифицирано валидиране на квалифицирани електронни подписи/печати. Версия: 2.0

Политика на органа за удостоверяване на време. Версия: 2.0

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга за имейл препоръчана поща. Версия: 2.0

Политика и практика при предоставяне на услуга за отдалечено подписване с електронен подпис/печат. Версия: 1.0

Политика и практика при предоставяне на услуга за издаване на атрибутивно удостоверение. Версия: 1.0

Политика и практика при предоставяне на услуга за електронна идентификация. Версия: 1.0

Политика и практика при предоставяне на услуга на регистриращ орган за идентификация и проверка на специфични атрибути за издаване на удостоверение чрез физическо присъствие. Версия: 1.0

Политика и практика при предоставяне на услуга на регистриращ орган за идентификация и проверка на специфични атрибути за издаване на удостоверение чрез система за отдалечена видео идентификация. Версия: 1.0

Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги

Договори с корпоративни клиенти и партньори

Общи условия на договор с корпоративни клиенти

Клауза за защита на личните данни към Общи условия за корпоративни клиенти

Клауза за Регистриращ орган

Клауза за автоматизирано подписване към Общи условия на договор с корпоративни клиенти

Политики за поверителност за крайни потребители

Политика за защита на личните данни, приложима към предоставяните от „Евротръст Технолъджис“ АД удостоверителни, информационни, криптографски и други услуги

Договори с крайни клиенти

Oбщи условия на договора за удостоверителни, информационни, криптографски и други услуги

Oбщи условия на договора за удостоверителни, информационни, криптографски и други услуги

Договор за издаване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице

Договор за издаване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис, в случаи, в които физическото лице е асоциирано с организация/юридическо лице

Договор за издаване на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис, в случаи, в които физическото лице е асоциирано с организация/юридическо лице

Договор за издаване на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт

Пълномощно, необходимо за издаване на квалифицирано удостоверение

Договор за издаване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен печат за юридически лица

Договор за издаване на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен печат за юридически лица

Договор за използване на услугите, достъпни чрез приложението Evrotrust

Договор за издаване на краткосрочно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис

Договор за eлектронна идентификация

Тарифа за крайни клиенти

Тарифа за предоставяни удостоверителни, информационни, криптографски и консултантски услуги

Тарифа за предоставяни удостоверителни, информационни, криптографски и консултантски услуги

Политики и практики на квалифицирани услуги по Регламент (ЕС) № 910/2014

Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги

Политика и практика при предоставяне на услуга за отдалечено подписване с електронен подпис/печат

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис/печат

Политика и практика на услуга за предоставяне на квалифицирани електронни времеви печати

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис/печат

Политика при предоставяне на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга за имейл препоръчана поща

Политика и практика при предоставяне на услуга по квалифицирано съхраняване на квалифицирани електронни подписи/печати

Политика и практика на услуга по квалифицирано валидиране на квалифицирани електронни подписи/печати

Изявление относно инфраструктурата на публичния ключ

Политики и практики на квалифицирани услуги по Регламент (ЕС) № 910/2014, признати на национално ниво

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана на национално ниво услуга за електронна идентификация

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана на национално ниво услуга за електронна идентификация през уеб интерфейс

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга за издаване на атрибутивно удостоверение

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга на регистриращ орган за идентификация и проверка на специфични атрибути за издаване на удостоверение чрез система за отдалечена видео идентификация

Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга на Регистриращ орган за идентификация и проверка на специфични атрибути за издаване на удостоверение чрез физическо присъствие